Budsjett 2019: Stor vilje til å finne løsninger

0
250

I dagens ekstraordinære formannskapsmøte var det stor vilje til å finne løsning på budsjett-problemet som oppstod etter gårsdagens bystyremøte.

Som kjent ble det vedtatt å utsette budsjettbehandlingen, noe som har ført til stor usikkerhet blant annet blant ansatte i Kristiansund kommune.

-Dagens formannskapsmøte har gitt meg fullmakt til å si at det er stor vilje til å finne en løsning, slik at Kristiansund kommune får vedtatt et budsjett innen fristen 31.12.18, sier ordfører Kjell Neergaard. Det betyr at det skal være ordinær drift i kommunen også på nyåret.

Formannskapet vedtok i dag å sende sin innstilling til rådmannens budsjettforslag tilbake til behandling i bystyret. Videre vedtok formannskapet at rådmannen må utrede de vedtatte endringene fra bystyremøtet 18. desember.
Det blir kalt inn til nytt bystyremøte 3. juledag (27. desember) klokken 12.00.