I hele forrige uke styrte lærerstudenter fra NTNU i Trondheim Atlanten Ungdomsskole. Samarbeidet med kristiansunds-skolen ble så bra at det frister til gjentakelse.

 

– Dette har fungert veldig bra. Arbeidet skolen har gjort, gjør at praksisen har blitt svært god. Vi håper virkelig at samarbeidet med Kristiansund videreføres, sier faglig ansvarlig Karen Birgitte Dille fra NTNU.

Digital overraskelse

Studentene fra bartebyen er overrasket over hvor digital Atlanten ungdomsskole er. Skolen ligger nemlig helt i norgestoppen på digitalisering og bruk av skytjenester.

– Vi har kommet svært langt på Atlanten med bruk av nye tjenester, som Office 365, Flipgrid, OneNote og 3D-skrivere, sier Synnøve Stokke, rektor ved Atlanten Ungdomsskole.

Godt forberedt

I forkant av praksisuken, var det tre dager med observasjonspraksis fra sisteårsstudentene fra NTNU. De hospiterte på Atlanten Ungdomsskole i tre hele dager og ble grundig drillet av lærerne og rektor. Og hele tiden ble de drillet i det som er viktigst for personalet: Er dette til elevens beste?

Lærerstudentene berømmer også at de har fått frie tøyler i undervisningen.

– Vi har fått all informasjonen vi trenger og deretter har skolen åpnet slusene, sier student Mari Helen Fischer, som har fungert som rektor. Dette har gitt meget god læring for oss og har vært helt annerledes enn tidligere praksis. I tillegg må jeg berømme Atlanten for den gode atmosfæren som er på skolen!

Omsorg

Faglig ansvarlig Karen Birgitte Dille roser også egne studenter.

– Jeg har fått sett hvor flinke og engasjerte studentene har vært. De har hele tiden vært opptatt av at hver dag skal vært best mulig for elevene.

Også rektor Mari Helen har tatt oppdraget på største alvor og gått rett inn i gode og vanskelige samtaler med elevene på Atlanten.

– Det har vært en veldig morsom og annerledes uke. Jeg føler at jeg har blitt en omsorgsperson for elever som har hatt det litt tøft og har blitt veldig godt kjent med enkeltelever. Det har vært morsomt med en uke som rektor, men jeg er veldig glad i klasserommet, avslutter Mari Helen Fischer.