Sakspapirene til bystyret 3. juledag

0
249

Bystyret i Kristiansund kommune samles 3. juledag for et ekstraordinært møte. Tema for møtet er budsjett 2019 og handlingsplan for 2020-2022.

18. desember stemte nemlig bystyret for å utsette rådmannens budsjettforslag. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har i ettertid konkludert med at dette var ett ulovlig vedtak, det er bystyrets plikt å sørge for at et budsjett foreligger innen årets utgang.

Sakspapirene til morgendagens møte i bystyret finner du her:

https://innsyn.kristiansund.kommune.no/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1606&documentTypeId=MI