Blanke sekker på gjenvinningsstasjonen

0
386
Skal du levere restavfall på Hagelin, må du fra nyttår bruke blanke sekker. Foto: NIR

Fra årsskiftet er det slutt på å ta imot svarte avfallssekker på gjenvinningsstasjonen i Kristiansund. Da må du bruke gjennomsiktige sekker (blanke sekker) på restavfall som leveres i sekk. Økte nasjonale og internasjonale krav om materialgjenvinning er bakgrunnen for den nye ordningen.

Innen 2020 er det krav om 50 prosent materialgjenvinning på husholdningsavfall, og kravet øker i årene fremover. For å nå disse målene, kreves en felles innsats fra både husholdninger, bedrifter, renovasjonsselskaper og myndigheter. Derfor letes det etter forbedringsområder innenfor avfallshåndtering. Krav til blanke sekker er ett av tiltakene som allerede er innført mange steder i landet. Nå står NIR-kommunene for tur (Nordmøre interkommunale renovasjonsselskap).

Fra 1. januar 2019 må restavfallet som leveres i sekker, leveres i blanke og gjennomsiktige sekker slik at innholdet kan kontrolleres på miljøstasjonen.

Historisk har det vært slik at en svart avfallssekk har blitt brukt til avfall du ikke helt vet hvordan du skal sortere. Ansatte på gjenvinningsstasjonene ser daglig avfallssekker som inneholder ting de ikke skal inneholde. Det gjelder både elektrisk avfall, maling, kjemikalier og annet som skulle vært sortert ut. Dette fører til at ressurser og farlige miljøgifter havner på avveie.

Den nye ordningen setter større krav til sortering fra den enkelte. I en periode vil det også bli litt ekstra arbeid for de som jobber på gjenvinningsstasjonene. Dersom svarte avfallssekker leveres etter nyttår, må disse åpnes og sorteres av den som leverer inn avfallet.

Lurer du på hvor du kan kjøpe blanke sekker? Blanke sekker fås kjøpt der de selger svarte sekker, både i dagligvarebutikker og i byggvarehandelen. NIR har vært i kontakt med flere nærbutikker og oppfordret dem til å ta inn blanksekker. De blanke sekkene som deles ut til plastinnsamling, skal ikke brukes til levering av restavfall.