Gode resultater for Jobbsjansen i 2018

0
388
Prosjektansvarlig Silje Kruse og rektor Richard Wiik ved voksenopplæringen.

Prosjektet Jobbsjansen, som drives i regi av Kristiansund voksenopplæring, oppnådde meget gode resultater i 2018. Prosjektet har fra Integrerings – og Mangfoldsdirektoratet  (IMDi) et resultatkrav på 65 % formidling til arbeid eller utdanning. I Kristiansund og Averøy ble resultatet i 2018 på hele 86 % etter endt prosjektdeltakelse. Årsaken til suksessen er helhetlig opplæring, med fantastisk hjelp av gode samarbeidspartnere.

Jobbsjansen for innvandrerkvinner i Kristiansund og Averøy er et prosjekt i regi av Kristiansund kommune, organisert ved Kristiansund voksenopplæring. Hovedmålet for prosjektet er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet, og som har behov for grunnleggende kvalifisering. Dette skal gjøres gjennom individuelt tilpassede programmer som skal gi styrkende kvalifikasjoner og økonomisk selvhjulpenhet.

Siden oppstarten i 2012 har prosjektet i Kristiansund hatt gode resultater, og gjennomsnittlig ligget på 76 % formidling. For 2018 fikk prosjektet økt tilskudd, og kunne derfor øke antall deltakere fra 12 til 20. Likevel leveres i år de beste resultatene i prosjektets historie. Kristiansund voksenopplæring har prioritert egen norsklærer inn i prosjektet, og vi har et svært godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. Frivillige fra Røde Kors tilbyr samtalegruppe en gang per uke. I tillegg samarbeider Jobbsjansen med Flyktning- og innvandrertjenesten, Nav, kommunale enheter, offentlige og private bedrifter, samt Fylkeskommunen.

Ekstern praksis er svært viktig for deltakerne. Her lærer de arbeidsrettet norsk, får et yrkesrettet nettverk og lærer arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. -Per i dag har vi deltakere utplassert ved både kommunale og private praksisplasser, sier Kruse.

En av disse er Spar Fosna i Kristiansund. Her har kjøpmann Vegard Berg drevet sin egen språkopplæring i tillegg til opplæring i butikkyrket, og etter 6 måneders praksis ble det ordinær ansettelse på kandidaten fra Jobbsjansen. – Vi har tidligere erfaring med praksiskandidater fra blant annet Nav, og vi har også ansatt kandidater tidligere. Når det er språkpraksis må vi være tålmodige, og det må være rom for å feile. Vi ser på dette som et fruktbart samarbeid da vi også får ekstra hender i butikken, sier Berg.

Tidligere prosjektdeltaker Natalija Petersone sier at det har vært avgjørende for hennes vei mot ordinær jobb å få en ekstern praksisplass.

– Her er det snille og inkluderende kolleger som har lært meg masse, sier Petersone. Spar Fosna har også tatt inn en ny praksiskandidat fra Jobbsjansen, Ligaya Romfo, som stortrives på arbeidsplassen. Rektor Richard Wiik ved voksenopplæringen er begeistret over de gode resultatene.
– Det at prosjektet er forvaltet av Kristiansund voksenopplæring, har gitt oss en god rekrutteringsarena. Vi utviklet nytt informasjonsmateriell og gikk bredt ut for å rekruttere nye deltakere i 2018. Per i dag er det fortsatt 21 personer på venteliste som ønsker å delta i prosjektet, og vi får stadig nye søknader. Samfunnsnytten er stor, da dette er en gruppe som ofte faller utenfor, og ikke har rettigheter andre steder, sier Wiik.     

Prosjektansvarlig for Jobbsjansen Silje Kruse ser fram til et nytt spennende år.

– Vi har svært motiverte kandidater, og da er mye på plass allerede. Nøkkelen til suksess er grundig kartlegging, fokus på kvalifisering, helhetlig tilnærming, tett oppfølging og samarbeid med andre aktører. Vi må matche kandidatenes interesser og evner opp mot det lokale arbeidsmarkedet for å skape en varig tilknytning til arbeidslivet, sier Kruse.

Fra venstre: Prosjektdeltaker Ligaya Romfo og tidligere deltaker Natalija Petersone. Bak: Kjøpmann Vegard Berg ved Spar.