Kristiansund kommune har fått veteranplan

0
432
Kongen inspiserer avdelinger under Frigjørings- og Veterandagen 2018. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosial vedtok den 10. januar en Veteranplan for Kristiansund kommune. Denne skal være en delutredning i forbindelse med helhetlig helse- og omsorgsplan.

En lokal veteranplan kan bidra til å avdekke forbedringsområder og å tydeliggjøre ansvar og bør utarbeides med de samme temaene som regjeringens oppfølgingsplan; anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging.

Ivaretakelsen av veteraner for internasjonale operasjoner er et samfunnsansvar for alle sektorer, men kanskje spesielt for den tilhørende kommunen.

Det ble høsten 2018 etablert kontakt med leder for NVIO avd. Nordmøre (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) for involvering i prosessen med Veteranplan for Kristiansund kommune.

Foreningen har bidratt med lokale opplysninger og styret for NVIO avd. Nordmøre har hatt sett utkastet og kommet med skriftlige tilbakemeldinger på delutredningen. Det er også opprettet lokal veterankontakt i Kristiansund kommune, for å sikre kontakt mellom kommunen og veteraner bosatt i kommunen.

Planen finner du under.