Stenger badeland og idrettshall

0
344

Kommunlegen har i dag besluttet å stenge idrettshallen og badeland i 14 dager. Årsaken er funn av legionellabakterien i dusj/tappevann. Det er ikke mistanke om at noen er smittet og det ligger ingen dramatikk bak stengingen.

Det er i vannprøver fra Atlanten Idrettspark av dusj/tappevann påvist Legionellabakterier gruppe 1. Som en konsekvens av dette stenges badeland og idrettshallen for all aktivitet i inntil to uker. Det er påvist legionella stort sett i områder som er lite brukt. Alle bassengprøvene er normale. 

Type 1 legionella kan potensielt være sykdomsfremkallende. Legionella er en bakteriesykdom som kan gi lungebetennelse, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar og kan da gi et alvorlig forløp. 

Det er ikke registrert noen tilfeller av legionellasykdom. Smittemåte er via vanndråper. Sykdommen er sjelden, og det skal mye til for å bli smittet. 

Kommuneoverlegen velger å stenge for å få gjennomført nødvendige tiltak. Det ligger ingen dramatikk i dette. Vi skal gjennomføre forebyggende tiltak som skal fjerne problemet. Badeland og Idrettshallen har mange ulike brukergrupper og sikkerheten for disse er det viktigste. 

Badeland og idrettshallen blir gjenåpnet når kontrollprøvene etter tiltak viser normale verdier. Atlanten Idrettspark har gode rutiner for prøvetaking og vannovervåkning. Det iverksettes nå tiltak hvor Atlanten Idrettspark samarbeider med Kommuneoverlege og Eiendomsdrift for en full gjennomgang av systemet og strakstiltak for fjerning av legionella. 

Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for brukerne av Atlanten Idrettspark.