Mulig åpning i neste uke

0
214

Badeland og Idrettshallen har vært stengt siden 24. januar. Nå melder kommunelegen at anlegget kan kanskje åpne igjen neste uke.

Atlanterhavsbadet og Idrettshallen har vært stengt siden 24.01 grunnet funn av Legionalla pneumophilia (serotype 1) i anlegget. Denne typen legionella kan medføre sykdom hos mennesker. Vannprøver viste forhøyet konsentrasjon av denne bakterien en del plasser i Idrettshallen, men også lavere konsentrasjon noen steder i Atlanterhavsbadet, men ingen funn av Legionella i bassengene.

Utbruddet har nok startet i Idrettshallen, men hele anlegget har felles rørsystem, noe som medfører at alle områder må behandles.

 Problemstillingen har vært utfordrende både faglig, teknisk og administrativt. I tillegg har stengingen av anlegget har vært belastende for alle de menneskene og gruppene som til daglig bruker anlegget og for de ansatte i Atlanten Idrettspark. Arbeidet med Legionella-bekjempelsen har vært preget av stor innsats og engasjement fra de involverte partene. Vi har under hele prosessen samarbeidet med eksperter på området og blant annet hatt tett dialog med Folkehelseinstituttet.

Det har blitt gjort omfattende tiltak. Etter to varmebehandlinger og klorbehandling av dusjhoder ble Legionella fjernet på flere lokalisasjoner, men noen vannprøver viste fortsatt oppvekst av Legionella. Det ble derfor besluttet å utføre kjemisk rensing av hele anlegget, noe som ble gjort denne helga, en sterk og effektiv rensing av rørsystemet som samtidig er miljøvennlig i og med at den kun fjerner biofilm/bakterier og ikke er skadelig ellers. Det blir tatt nye vannprøver i dag 04.02 fra 18 ulike lokalisasjoner rundt i Idrettshallen og Badeland. De endelige svarene på disse vil foreligge mandag 11.02. Dersom disse prøvene er akseptable vil Atlanten Idrettspark åpne igjen.

Det jobbes også med ulike forebyggende tiltak. Vi vurderer et nytt og bedre system for desinfeksjon av hele vannmassen. Det foregår full gjennomgang av rutiner, nye prosedyrer, inkludert hyppigere varmebehandling og en del tekniske/fysiske tiltak for å hindre eventuell ny smitte og tilbakefall. Som avtatalt med Folkehelseinstituttet vil vi overvåke anlegget med månedlige prøver det nærmeste året. 

Det kommer en oppdatering 11.02 etter lunsj.