Spekulasjoner i media skaper usikkerhet

0
87
Styrer Elin Roll Elgsaas, kommunalsjef Christine Reitan og styrer Aina Steen Fiskvik. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Tidens Krav hadde 10. januar en spekulativ artikkel om to av kommunens barnehager. Avisen går langt i å spekulere på fremtiden til disse barnehagene. – Fullstendig grunnløst, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

– Kristiansund kommune er en seriøs og langsiktig barnehageeier. Den strukturen som vi nå har på barnehage, er god og bærekraftig. Uansett hvilket «land» du bor, så har du mulighet for å få plass i en kommunal barnehage, sier kommunalsjef Christine Reitan.


I Røsslyngveien og Heinsa barnehager har både ansatte og foreldre blitt urolige av utspillet i media. Det er ikke hyggelig når det spekuleres om mulig nedleggelse.

– Det finnes ikke grunnlag for påstandene, sier kommunalsjefen. Administrasjonen har ikke sett på en slik mulighet og det er heller ikke forslag politisk om å endre barnehagestrukturen.

Når arbeidsledighetstallene går nedover og næringslivet opplever oppsving, så er det heller grunn til å tro at tallene i barnehager og skoler går opp.

Grunnen til spekulasjonene til Tidens Krav er følgende spørsmål fra politikerne i Kristiansund:

Spørsmål: AP-H-V-MDG-SV-KrF: Barnehager: I budsjettmøtet 30.10. ble det uttalt at nye barnehager gir oss en slik (over-)kapasitet at det kan legges ned en ytterligere barnehage fra neste høst.  Hva er tallene omkring dette?  Hvilken av kommunens barnehager er i et slikt scenario mest naturlig å legge ned/stenge. Hvilken kostnadsbesparelse kan dette i så fall gi?

Svar: Barnehagene i Kristiansund har nå ledige plasser. Dette gjelder både private og kommunale. Det betyr at vi kan legge ned ytterligere en barnehage og likevel oppfylle retten til barnehageplass. De barnehagene som kan være aktuell av de kommunale er Heinsa og Røsslyngveien. Det er de barnehagene som pr i dag er minst. Det er også mulig å legge ned avdeling Stubben på Rensvik barnehage. Ved å legge ned Røsslyngveien eller Heinsa vil vi på rammeområde 23 spare driftsutgifter som strøm og VAR samt en styrerstilling. Dette er sikker besparelse på kr 900.000,-. I tillegg vil vi – forutsatt at alle barna i barnehagen søkes over til en kommunal barnehage – kunne få stordriftsfordeler på de barnehagene der barna overflyttes til. Estimert til 300.000,-. Det er imidlertid veldig usikkert hvor stor andel av barna som søkes over til kommunale barnehager. Det kan ligge et innsparingspotensiale hvis det er slik at eksisterende barnehager har en bemanning som er høyere enn antall barn tilsier. Så vidt vi vet pr i dag, så er ikke det tilfelle. Grunnbemanning ligger på antall barn. I tillegg til besparelse på rammeområde 23 , vil det kunne komme besparelse på Eiendomsdrift med mindre vedlikehold, vaktmestertjenester, renhold og ev. salg eller utleie av eiendom.