Badeland og idrettshall åpner i morgen

0
210
Badeland åpner i morgen. Foto: Per Kvalvik

Atlanten idrettspark åpner fra tirsdag 12. februar. Vannprøver viser nå at legionellabakterien er borte.

Det har vært funnet Legionella i vannprøver fra Idrettshallen og i mindre grad i Badeland. Hele anlegget har blitt omfattende behandlet, rutiner har blitt gjennomgått og nye prosedyrer er igangsatt.

Det har i dag kommet resultat på 18 vannprøver fra ulike deler av anlegget. Disse prøvene viser ingen oppvekst av legionella. Bekjempelsen må derfor sies å være en suksess.

Anlegget er nå trygt for alle grupper brukere, og åpnes tirsdag 12. februar.

For å holde anlegget fortsatt fritt for legionella er det bestilt et helt nytt og effektivt desinfeksjonssystem for hele vannmassen. Dette vil være på plass i løpet av noen uker. Det vil bli tatt oppfølgende legionella-prøver månedlige neste 12 måneder.

Daglig leder Per Inge Storvik er glad for at anlegget nå kan åpnes igjen.

-Vi har lært mye av dette og fått bekreftet at våre rutiner fungerer godt. Samtidig har vi funnet forbedringspotensiale, noe vi har tatt på alvor.

Storvik ser frem til å ønske gamle og nye brukere av Atlanten Idrettspark velkommen tilbake.