Finn en venn!

0
162

Flyktning- og innvandrertjenesten har sammen med Kristiansund voksenopplæring startet kampanjen «Finn en venn» hvor vi ønsker å rekruttere nye venner til våre flyktninger.

Dersom du er interessert kan du ta kontakt med Flyktning- og innvandrertjenesten i Langveien 19 for mer informasjon.

Vi arrangerer et informasjonsmøte 20. februar klokken 18.00 på Kristiansund Voksenopplæring (Industriveien 18). Møtet er for alle som vil vite mer om kampanjen.

Både ungdommer, enslige voksne og familier har behov for en venn – så om du er alene eller du ønsker at hele familien skal være engasjert, så er det mulig. Vi trenger mennesker i alle aldersgrupper!

Mer om «Finn en venn!»
Venner skal være møter mellom mennesker som kan gi hverandre noe på en uforpliktende måte. Mange flyktninger som kommer til Kristiansund har lite nettverk og kan oppleve ensomhet, samtidig er dette mennesker som har medbrakt kompetanse og har erfaringer på mange ulike områder. De kan tilføre oss kunnskap om sine tradisjoner og sin kultur, og vi kan være venner med og inkludere dem i våre tradisjoner og vår kultur.

I møte med en ny hverdag i byen vår, har mange flyktninger behov for informasjon og kunnskap om lokalsamfunn, kultur og språk.
Flere flyktninger ønsker å få en venn eller vennefamilie for å bli bedre kjent med norsk kultur og for å kunne praktisere det norske språket. Det er også mange Kristiansundere som ønsker å bli bedre kjent med en eller flere av våre spennende nye innbyggere.

Frivillige og flyktninger møtes gjerne et par timer i uka, eller etter hva de ønsker og har mulighet til. De gjør ting som begge trives med – som å se på fotballkamp, gå tur, lage mat eller bare prate sammen.


Vil du vite mer så kom innom oss en tur eller ta kontakt med:
Anett Hauknes – enhetsleder– anett.hauknes@kristiansund.kommune.no tlf. 47627280
Catrine Reitan – miljøterapeut – catrine.reitan@kristiansund.kommune.no tlf. 90410327
Monica Onsøien – programrådgiver – monica.onsoien@kristiansund.kommune.no tlf. 46819043

Facebook – «Finn en venn – Kristiansund»
Du kan også besøke vår facebook-side «Finn en venn- Kristiansund» Her kan du ta kontakt for å få mere informasjon og få tilsendt registreringsskjema på epost, så kaller vi deg inn til en uformell prat.