Norske Shell har i dag kunngjort at de ønsker å selge sin eierandel i Draugen-feltet i havet utenfor Kristiansund. Salget kan åpne for nyskapning, mener ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund.

Hvor mange ansatte som blir berørt av eventuelt salg er ikke klart enda. Shell har driftsorganisasjon for Draugen og Ormen Lange samlokalisert på Råket i Kristiansund. Ormen Lange er ikke en del av salget som nå er annonsert.

Draugen var det første oljefeltet i drift nord for 62. breddegrad og var en viktig milepæl i norsk petroleumshistorie. Feltet ble oppdaget i 1984 og satt i drift i 1993. Feltet har ifølge selskapet en beregnet levetid fram til 2027.

Viktig for Nordmøre

Ringvirkningene for Kristiansund og Nordmøre har vært formidable. De siste årene har Shell investert store summer i å forbedre utvinningsgraden og dermed øke levetiden på feltet. Det har også vært satset tungt på innovasjon for å nå dette målet.

– Vi gjør ikke dette med lett hjerte, sier administrerende direktør Rich Denny. Draugen er en del av ryggraden til Shell i Norge. Samtidig er det nå eller aldri, om vi tenker på å selge. En viktig forutsetning for oss er at kjøper ser et større potensial i feltet enn det vi selv gjør. Vi har stor tro på at andre selskaper kan ta Draugen lengre.

Nye muligheter

Samtidig med at Shell vil selge Draugen, gjør selskapet det klart at de fortsatt skal ha tilstedeværelse i Kristiansund, men at det er for tidlig å si noe om størrelse og omfang.

– Vi setter noen klare føringer for potensielle kjøpere. Vi ser det som svært viktig at kjøpskandidater forstår hvilken viktig ressurs som organisasjonen i Kristiansund utgjør, sier Denny.

Han trekker spesielt fram det gode samarbeidet mellom driftsorganisasjonen, Shell og Kristiansund kommune som viktige suksessfaktorer.

– Vi har solgt oss ut fra andre prosjekter ellers i verden, og vi ser at nye vennskap blir fruktbare. Nye aktører ser med nye øyne og det blir ofte vinn-vinn, sier kommunikasjonsdirektør Jan Soppeland i Shell.

Ordfører Kjell Neergaard er betenkt over at Shell ønsker å selge Draugen, men er likevel optimistisk.

– De siste årene har nye selskaper kommet på sokkelen og funnet mindre, drivverdige felt. De har også en helt annet kostnadsstruktur, som gjør at de kan skape lønnsomhet av mindre utbygginger. Ser man dette i sammenheng med den gode driftsorganisasjonen på Råket, kan dette blir interessant, sier Neergaard.

Tett kontakt

Oljebyen Kristiansund har tett kontakt med både veletablerte og nye oljeselskaper. Nylig var ordfører Kjell Neergaard og rådgiver Helge Hegerberg til stede i Stavanger ved den offisielle åpningen av Maria-feltet. Operatør er tyske Wintershall. Rett før jul i fjor var den samme duoen med på overrekkelsen av PUD (plan for utbygging og drift) for feltet Fenja, sammen med operatør VNG Norge. Dette var første gang i norgeshistorien at en ordfører er med på en slik overrekkelse.

– Vi har gjennom flere år bygget en tillit som oljeby, dette gjør at vi nå er med når beslutningene blir tatt, sier rådgiver Helge Hergerberg i Kristiansund kommune.

Ved oppkjøpet av BG Group i 2016, ble det besluttet å selge seg ut av felt og prosjekt med 30 milliarder dollar. Så langt har Shell solgt for 25 milliarder dollar.