Leve hele livet

0
191

På fredag 8. februar var Kristiansund kommune i dialogmøte om «Leve hele livet» sammen med Gjemnes kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

I mai 2018 kom kvalitetsreformen “Leve hele livet” som har fokus på å skape et mere aldersvennlig Norge.

Tidligere reformer har ofte handlet om system, mens Leve hele livet handler om mennesket.

Målet med denne kvalitetsreformen er å få en mer gjennomgående og lik helsetjeneste, uavhengig av hvilken kommune du bor i.

Mål og målgruppe

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at – Meld.St.15

  • eldre får flere gode leveår – kan mestre livet lenger, og ha trygghet for god helsehjelp når de har behov for det
  • pårørende kan bidra uten at de blir utslitt
  • ansatte opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får bruke sin kompetanse i tjenestene og gjort en faglig god jobb

Målgruppa er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og i institusjon. Dette er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.

Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan være aktive og selvstendige.

Innsatsområde Meldinga sitt hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til de fem innsatsområdene:

  • et aldersvennlig Norge
  • aktivitet og fellesskap
  • mat og måltid
  • helsehjelp
  • sammenheng og overganger i tjenestene.

På hvert av innsatsområdene legger reformen fram fem utfordringer og fem forslag til løsninger. Løsningene som er lagt fram i denne stortingsmeldinga, er forslag til endringer som kommunene kan tilpasse til lokale forhold og behov i samarbeid med andre tjenesteområder, frivillig sektor og andre aktører i lokalsamfunnet.