Samling om frivilligheten i Kristiansund

0
259

Mange frivillige organisasjoner ønsker seg flere frivillige i 2019. Hvordan kan digitale verktøy og en god plan for rekruttering bidra til at vi når nye folk, og at flere melder seg som frivillige i årene som kommer? Frivillige organisasjoner er nødvendige for å skape gode lokalsamfunn, og det legges stadig større vekt på samarbeid mellom det offentlige og frivillige. Hvordan skal man skape gode samarbeid for å løse felles utfordringer? 

Alle frivillige lag og foreninger er velkommen til en ettermiddag med inkludering og rekruttering i fokus, samt samarbeid mellom organisasjoner og det offentlige. Nancy Herz fra Frivillig.no snakker om inkluderende rekruttering, og det vil være en åpen dialog om temaet hvordan inkludere flere og hvordan kommunen og organisasjonene kan samarbeide.

Tid: 12. mars kl. 17.00-19.00
Sted: Bystyresalen, Kristiansund Rådhus
Arrangører: Frivillig.no, Frivillighet Norge, Kristiansund kommune, Kristiansund Frivilligsentral

Program:

  • Line Hoem, frivilligsentralen Kristiansund ønsker velkommen
  • Foredrag om inkludering og rekruttering av frivillige, ved Nancy Herz fra Frivillig.no
  • Innlegg fra Friskliv og mestring idrett og friluftsliv
  • Åpen dialog med tema hvordan inkludere flere, og samarbeid mellom organisasjonene og kommunen

 Det serveres pizza.

Påmelding kan du gjøre her.