Tar selvkritikk for manglende dokumentasjon

0
253
Rådmann Arne Ingebrigtsen, Fylkesmann Rigmor Brøste og ordfører Kjell Neergaard hadde møte om "Kringså-saken" 1. februar. Nå har kommunen svart Fylkesmannen. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har i dag levert tilsvar til Fylkesmannen i tilsynsaken ved Kringsjå sykehjem. Arbeidet med svaret er omfattende og kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson er fornøyd med resultatet.

Det er lagt ned omfattende ressurser og arbeid i å Fylkesmannen et grundig og godt svar. Dette har resultert i 110 sider langt tilsvar til tilsynsaken. Fristen for å komme med svaret går ut i morgen.

– Jeg føler at vi står stødig og jeg er helt sikker på at vi leverer gode tjenester til våre brukere, sier Andersson. Samtidig er det viktig å være ydmyke på at presset i eldreomsorgen er stort og at dette må vi ha med videre i kvalitetsarbeidet.

Andersson håper nå på en god dialog med Fylkesmannen for å komme i mål med tilsynsaken. Hun har i sitt svar til Fylkesmannen poengtert viktigheten av en tett dialog når konklusjonen på tilsynet blir så alvorlig som i denne saken.

– Jeg er lei meg for at denne saken har blitt en stor belastning for mange, sannsynligvis uten grunn, sier kommunalsjefen.

Nå som alle dokumenter er kommet på plass, mener kommunalsjefen at ingen ting ved de meldte avvikene tyder på alvorlige lovbrudd ved Kringsjå sykehjem. Hun håper på en rask behandling hos Fylkesmannen og presiserer at det er Fylkesmannen som har beslutningskompetanse i saken. Kristiansund kommune har tidlig tatt kritikk for at tiltakene i tilsynsaken ikke er oversendt Fylkesmannen. Det er disse som nå er kommet på plass.