Regnskapet for 2018 i balanse

0
195

Men det henger fortsatt mørke skyer over den økonomiske situasjonen i Kristiansund kommune. Rådmann Arne Ingebrigtsen er fornøyd med fjerde år på rad med finansiell balanse, men er bekymret over størrelsen på driftsnivået.

Formannskapet ble i dag orientert om regnskapet for 2018 i Kristiansund kommune. Etter et krevende år ender kommunen opp med finansiell balanse, men rådmannen advarer:

– Jeg er godt fornøyd med at vi slipper å dra med et betydelig merforbruk inn i 2019, samtidig ser vi at driftsnivået i kommunen er for høyt. Spareprosjektet 2020-2022 går derfor som forutsatt, sier rådmann Arne Ingebrigtsen.

Regnskapet for 2018 viser at enkelte områder går med betydelig merforbruk og at driftsnivået må tilpasses inntektsnivået. Merforbruket er i størrelsesorden 50-60 millioner kroner.

– Det er ekstraordinære inntekter som sikrer balansen i 2018, sier økonomisjef Martin Gjendem Mortensen. Vi fikk midler fra havbruksfond og skatt, samt at vi har redusert på investeringer.

Assisterende rådmann Knut Mostad orienterte Formannskapet om spareprosjektet 2020-2022, og ga politikerne beskjed om at tiltakene muligens må iverksettes allerede i år for å komme i mål.

– Kristiansund kommune er i en meget alvorlig situasjon, det er viktigere enn noen gang at spareprosjektet går sin gang, sa Mostad i orienteringen til Formannskapet.

Ordfører Kjell Neergaard er fornøyd med at det er balanse i 2018, men deler bekymringen til rådmannen.

– Det er viktig at vi tilpasser driften til inntektsgrunnlaget, sier han. Jeg mener det jobbes godt med dette fra administrasjonen og ser frem til å få resultatene på bordet.

Assisterende rådmann Knut Mostad varslet politikerne om at tiltak kan bli satt i verk allerede i inneværende år. Foto: Tore Lyngvær