Kommuneplanens arealdel 2019-2030

0
229
Christanse Reitan Yttervik ønsker innspill fra innbyggerne til ny kommuneplan. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2019-2030 er i gang. Nå ønsker kommunen innspill fra innbyggerne.

Plan- og bygningsrådet vedtok 13. desember å legge forslag til planprogram ut på høring. Klikk her for å lese mer om forslaget og høringen. Innspill til kommuneplanens arealdel må sendes innen 22. mars 2019. Forslaget til planprogram har vært på høring og der er fristen gått ut.

Prosessen med å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen (KPA) er tenkt delt opp i ulike faser. Nå er arbeidet i planprogramfasen. Det er i denne fasen man kan komme med innspill både til planprogrammet, og til selve arealplanen. De neste fasene i arbeidet er utrednings- og strategifasen, og høringsfasen. Du kan lese mer om disse i forslaget til planprogram.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. januar. Klikk her for å lese oppstartsvarselet.

Etter hvert som det kommer inn innspill til den nye arealdelen, kan de ses i oversikten i denne linken.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Christanse Reitan Yttervik, på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 40 44.