Første del av bypakken nå til offentlig ettersyn

0
257
Reguleringsplanlegger Johan Kindeberg ønsker at vi skal engasjere oss. Foto: Tore Lyngvær

Første del av bypakken til Kristiansund er nå ute på høring og offentlig ettersyn. 14. mars inviteres det til orienteringsmøte på Rensvik samfunnshus. Dagen etter er det åpen dag på Kristiansund trafikkstasjon.

Det er veien i området Rensvikkrysset – Rensvikholmen som nå skal utbedres. Det er beregnet en byggetid på ett til ett og et halvt år, med byggestart i 2022.

– Det høres kanskje lenge ut, men det er nå folk må engasjere seg, sier reguleringsplanlegger Johan Kindeberg i Kristiansund kommune.

Planområdet strekker seg fra krysset Furubakken-Freikollveien i sørvest til Omsundbroa på Rensvikholmen i nord, og krysset Kvalvågveien-Omsundveien i sørøst. Sideareal på begge sider av riksveien og fylkesveien inngår også. Planutstrekkingen er totalt cirka én kilometer på riksveien og cirka 330 meter langs fylkesveien. I tillegg kommer foreslått omlegging av lokale veier og tilrettelegging av lokal samlevei.

Like sørvest for planområdet for riksvei 70 Rensvikkrysset – Rensvikholmen, er det planlagt en undergang for planfri og sikker kryssing av riksveien for myke trafikanter ved Rensvik skole.

Denne undergang er regulert i riksvei 70 undergang Rensvik1. Etablering av undergangen, vil inngå i ombyggingen av Rensvikkrysset, og vil gi et sammenhengende og mer trafikksikkert gang- og sykkelveinett i området.

Mer informasjon finner du her:

https://www.kristiansund.kommune.no/tjenester/politikk-og-administrasjon/kunngjoringer/r-286-rv-70-rensvikkrysset-rensvikholmen-detaljregulering-horing-og-offentlig-ettersyn.20612.aspx