Status renovering av Atlanten stadion

0
173
Målet er at nye Atlanten stadion fylles med aktivitet etter planen i 2021. Bildet er tatt under Tinestafetten 2017. Foto: Tore Lyngvær

Kristiansund kommune har blitt fakturert for fjerning og deponering av ca 1350 tonn betong fra Atlanten stadion. Dette er ca 1300 tonn mer enn beskrevet av konsulent, (Cowi). Kommunen har varslet Cowi om krav i forbindelse med beregningsfeil. Forurenset betong er knust og fraktet tilbake til Atlanten stadion. Kommunen har varslet Mekvik Maskin om brudd på inngått kontrakt.

To roller

Kristiansund kommune har to roller i Atlanten-saken, og disse to er det viktig å skille. Den ene rollen er som kontraktspart i forbindelse med den omfattende renoveringen av stadion og den andre rollen er som forurensningsmyndighet. Etter at spørsmålet om brudd på regelverket dukket opp har miljørådgiver hos kommunalteknikk hatt nær dialog med fylkesmannens miljøvernavdeling for å sikre ryddig saksgang.

Da det oppstod spørsmål om hvor betong og de forurensede massene var blitt av, gjennomførte kommunalteknikk i samråd med fylkesmannens miljøvernavdeling tilsyn på Atlanten stadion og på Husøya der Mekvik Maskin har knuseverk for stein. Tilsynet avslørte at Mekvik Maskin hadde lagret forurenset masse på Husøya, i strid med kontrakt og regelverk.

Mekvik Maskin har også opplyst kommunen at all betong er knust og kjørt tilbake til Atlanten stadion, til tross for at dette er i strid med kontrakten. Deler av betongen er bekreftet forurenset med krom Cr(VI) (frem til 2002 brukt som impregnering i bl.a. treverk).

En del av de forurensede jordmassene fra stadion er nå sendt med båt til godkjent deponi. Øvrig oppfølging av betongmassene blir håndtert av kommunalteknikk som forurensningsmyndighet.

Det er blitt kjent at Mekvik Maskin ikke har tillatelse til verken mottak, mellomlagring eller knusing av returbetong på sitt pukkverk på Husøya. Mekvik Maskin har heller ikke tillatelse til å mellomlagre forurenset masse på området.

Flere spor

Kristiansund kommune jobber nå med flere spor i Atlanten-saken. Det første sporet er beskrevet over, forurensning håndteres av kommunalteknikk i samarbeid med Fylkesmannen.

Det andre sporet er feilberegninger gjort av Cowi i prosjekteringen. Denne håndteres av kommuneadvokaten i samarbeid med kommunalteknikk. Der er sendt varsel om erstatningskrav til Cowi.

Det tredje sporet går ut på å få stadfestet konsekvensen av tilført forurenset betong til Atlanten stadion. Dersom innholdet av Cr(VI) er over normalverdi, kan vi stå i en situasjon der betongmassene må fjernes på nytt. Kristiansund kommune har bedt om dokumentasjon på graden av forurensning i grunnen. Dette må gjøres av en uhildet konsulent med tilstrekkelig faglig kompetanse. Uenighet om kostnader ved håndtering av betongen følges opp av kommunalteknikk og kommuneadvokaten.

Ferdigstilles etter planen

-Vi regner med at vi klarer å følge både tidsplan og kostnadsramme for å ferdigstille Atlanten stadion. Målet er at nye Atlanten stadion skal fylles med aktivitet igjen i 2021, sier kommunalsjef Karl Kjetil Skuseth.