De første evakuerte er kommet til Kristiansund

0
368
Ordfører Kjell Neergaard var imponert over innsatsen til mottaksapparatet. Foto: Tore Lyngvær

Klokken 21.30 kom de første evakuerte fra «Viking Sky» Thon Hotell Innlandet. Der ble de møtt av kommunens hjelpeapparat.

Der var mottaksapparatet klart til å registrere og ta vare på passasjerene på best mulig måte. Mottaksapparatet består av kommunens personell, kommunens kriseteam, politiet, Sivilforsvaret og Røde Kors.

-Kristiansund er en beredskapsby, dette trener vi jevnlig på. Dette ser vi tydelig her nå, sier ordfører Kjell Neergaard. Her jobber alle krefter godt sammen for å ta vare på de evakuerte passasjerene.

Apparatet i Kristiansund står klart til å ta mot flere av de evakuerte i løpet av natta.


Mottak og registrering fungerte helt etter planen. Politiet og hotellet samarbeider for å gjøre jobben kjapp og effektiv. Foto: Tore Lyngvær

Personell fra Kristiansund kommune og Røde Kors tar godt vare på de evakuerte.
Sivilforsvaret skjermet Thon Hotel, slik at de evakuerte fikk ro.