Åpnet Friskhallen

0
387
En viktig dag for Storhaugen helsehus! Friskhallen er offisielt åpnet. Foto: Tore Lyngvær

Storhaugen helsehus åpnet i dag Friskhallen. Det gamle vedlageret er omskapt til en moderne treningshall. – En viktig dag for Storhaugen helsehus, sa leder Katrine Roksvåg.

Storhaugen helsehus har et mål om å hjelpe innbyggeren i Kristiansund, uansett helsetilstand og uansett alder til bidra til at de som trenger det, skal få hjelp fra Storhaugen til å mestre hverdagen sin på best mulig måte.

-Livet kan gi mange utfordringer, små og store. Noen ganger har vi motivasjon og ressurser til å håndtere dette selv, noen ganger trenger vi litt starthjelp for å komme i gang og andre ganger trenger vi noen som går veien sammen med oss. Vi må alle sammen jobbe for egen helse, men alle kan vi få behov for hjelp til å finne fram og ta ibruk de ressursene vi har for at livet skal bli bedre, sa Roksvåg i sin tale.

Fysisk aktivitet og sosialt samvær gjør oss godt. Uansett helsetilstand og alder er det aldri for sent å starte trim og trening.

Friskliv og mestring har sammen med fysio- og ergoterapitjenesten har i flere år drevet ulike aktivitetstilbud i ulike lokaler rundt i byen, men har manglet det felles lokalet som åpner i dag!

Allerede i neste uke kommer 300 brukere til å fylle den nye hallen med fysisk aktivitet. Friskhallen kommer til å hjelpe mange kristiansundere i bedre form i årene fremover.

-Vi skal bidra til å forebygge psykisk og fysisk sykdom, skade og lidelse. Vi skal bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen, sier kommunelege Askill Sandvik.

I årene fremover må både politikere og innbyggere tenk nytt og mer offensivt forhold til forebyggende helsearbeid. Vi må sammen bidra til å skape gode møteplasser for god helse.

-Storhaugen Helsehus har med Friskhallen lagt til rette for aktivitet og samtidig en møteplass for gammel og ung, en felles helsedugnad for folk flest, sier Sandvik.

Frisklivhallen ble offisielt åpnet av Henrik og Tore. Kommunalsjef Siv Iren Stormo Andersson og kommunelege Askill Sandvik fikk holde båndet. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.
Gode krefter har fått en ny treningshall, og slapp jubelen løs. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune.