HMS-pris til kommunalteknikk

0
171
Anne Cathrine Holte og Eivind Raanes mottok prisen på vegne av kommunalteknikk. Varaordfører Ragnhild Helseth overrakte prisen.

Kommunalteknikk fikk i går HMS-prisen for 2019 i Kristiansund kommune. Kommunes arbeidsmiljøutvalg hadde fått inn tre forslag til HMS-prisen.

Prisen som har fått navnet «Oss imellom-prisen», går til en enhet eller avdeling som har utmerket seg med et godt systematisk HMS-arbeid. Prisen har blitt delt ut tre ganger tidligere. Tidligere vinnere er Karihola barnehage, Bergan bofellesskap og Brann og redning.

AMU har tidligere fastsatt følgende kriterier, der minst ett av disse må være oppfylt: Iverksatt forebyggende arbeidsmiljøtiltak,redusert sykefraværet, jobbet for å øke trivselen på arbeidsplassen. I tillegg skal det være fokus på sikker arbeidsutførelse, samt etterlevelse av kommunens SNOR-verdier og «Oss imellom»-levereglene.Kommunalteknikk har utmerket seg de siste årene med et omfattende og systematisk HMS arbeid.

I juryens begrunnelse står dette om hms-arbeidet i kommunalteknikk:

  • Kommunalteknikk ligger i front i kommunen når det gjelder å bruke kvalitetssystemet.
  • Kommunalteknikk gjennomfører systematisk HMS og internkontrolloppfølginger.
  • Kommunalteknikk har lagt inn og følger opp prosedyrer for ansvarsområdet og leverer gode rapporter om status og utvikling i enheten.
  • Kommunalteknikk har over tid levert gode informasjonsark til administrasjon og politiske utvalg om aktiviteten i enheten.
  • Det er et stort fokus i enheten på systematisk kvalitets- og forbedringsarbeid.

Prisen ble overlevert av varaordfører Ragnhild Helseth på kommunalteknikk sitt årsmøte i går kveld.