Veiledningsprogram for kulturskolene

0
127
Fra venstre Svein-Erik Fjeld (veileder fra Utdanningsdirektoratet), Synne Rotvold Røli (ressurslærer fra Kristiansund kulturskole), Merete Fjeldvær (ressurslærer fra Averøy kulturskole), Lone Eines (ressurslærer fra Sunndal kulturskole), Asgeir Gjøstøl (ressurslærer fra Smøla kulturskole), Stig Johansen (ressurslærer fra Tingvoll kulturskole) og Ole Jakob Nedrebø (rådgiver fra Norsk kulturskoleråd). Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Kristiansund kommune har sammen med Averøy, Tingvoll, Smøla og Sunndal kommuner, på bakgrunn av søknad, blitt deltakere i Norsk kulturskoleråds nasjonale veiledningsprogram 2019-2020. Første samling var mandag 28. januar i Kristiansund.

Vi vil motta veiledning fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps, som er etablert med bakgrunn i erfaring fra Utdanningsdirektoratets veilederkorps og det kunnskapsmessige fundamentet denne satsingen er basert på.

Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeier og kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i kommunen i tråd med Rammeplan for kulturskolen. 

Gjennom veiledning skal kulturskoleeier og kulturskoleleder bli bedre i stand til selv å drive utviklingsarbeid ut fra erkjente behov, egenvurdering og analyse. Veiledningen er et tilbud til kulturskoleeiere og kulturskoler som ønsker å videreutvikle kulturskolen som organisasjon og som del av kommunens samlede tjenestetilbud i tråd med rammeplanens intensjoner.