Skal koordinere frivilligheten

0
424
Siri Hollingsæter Stene er ansatt som frivillighetskoordinator i Kristiansund kommune. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Møt vår Siri! Hun er Kristiansunds bindeledd mellom kommune og frivillighet. Om vi skal klare oppgavene i de neste årene, er vi avhengige av hjelp. Det skal vår nytilsatte frivillighetskoordinator sørge for.

Hun har allerede jobbet i Kristiansund kommune i siden i fjor sommer. Av utdanning er hun ergoterapeut, og jobben hos oss har frem til nå vært i miljøarbeidertjenesten. Opprinnelig kommer hun fra Sørumsand, men hevder at hun har slekt i nordmørsbyen…

Fra 1. mars er hun ansatt som frivillighetskoordinator, med arbeidssted Storhaugen helsehus.

Utfordringer i kø

Eldreomsorgen er under konstant press, samtidig vi vet at den såkalte eldrebølgen ikke har truffet oss riktig enda, men vi ser den litt ute i havet. Den kommer.

Vi vet også at vi ikke klarer å rekruttere nok helsepersonell til å håndtere den kommende bølgen. Skulle ikke det være nok, vet vi også at vi heller ikke klarer å finansiere den.

Dette gir de som planlegger gode helse- og omsorgstjenester i fremtiden, grå hår, uten overdrivelser.

Frivillighetskoordinator

Løsningen på en del av utfordringene med fremtidens helse- og omsorgstjenester er samarbeid med frivilligheten. Norge har alltid hatt et spesielt hjerte for å bidra til fellesskapet gjennom frivillig innsats, eller dugnad om du vil.

-Den første tiden har jeg brukt på å skaffe meg oversikt og nettverk. Det er viktig å kartlegge hvilke ressurser som er tilgjengelige, og det er ikke få, sier frivillighetskoordinator Siri Hollingsæter Stene med entusiasme.

Hun forteller at hun allerede har fått mye inspirasjon fra kommuner som har kommet lengre enn Kristiansund i utnyttelsen av frivilligheten. Asker og Drammen er blant kommunene som har pekt ut retningen for Kristiansund.

-I tillegg må jeg si at jeg har gått mange tilbakemeldinger fra brukerne her i Kristiansund. Jeg gleder meg til å virkelig komme i gang med denne jobben, sier Stene.

Litt forvirring?

Tja, det er kanskje riktig. Kristiansund kommune har ansatt en frivillighetskoordinator. Hva er forskjellen på dette og Frivilligsentralen? I den sist nevnte har kommunen gått noen runder gjennom formannskap og bystyre for å etablere lokaler i Skolegata.
Frivilligsentralen i Kristiansund er en egen organisasjon, som igjen er medlem av Norges frivilligsentraler. Kristiansund Frivilligsentral er i en utviklingsfase med mål å ta en større del i frivillighetsarbeidet i Kristiansund, i nært samarbeid med blant andre Kristiansund kommune.

Vår egen frivilligkoordinator er vår egen ansatt. Den oppgaven hun er satt til å gjøre, er å fylle kommunens behov for bistand og hjelp, først og fremst innenfor helse. Siri Hollingsæter Stene skal med andre ord hjelpe våre brukere til en bedre hverdag. Samarbeidet med Kristiansund frivilligsentral skal selvsagt ivaretas på en god måte. Poenget er at gode krefter må jobbe sammen for felles beste.

-Mitt mål er å skape mer aktivitet for de som er i vår omsorg. Ikke bare de som er i institusjoner, men også de som sitter hjemme. Vi må skape flere gode møteplasser, som er inkluderende, sier den nyansatte frivillighetskoordinatoren Siri Hollingsæter Stene.

Fokus på helse

Frivillighetskoordinatoren er lagt til Storhaugen helsehus. I første omgang skal hun jobbe med å få frivillige inn i helse og omsorgstjenestene. Det kan være aktivitetstilbud ved institusjoner, trivselskvelder eller besøksvenner.

-Det er en sak jeg vil nevne, nemlig alle frivillige som bidrar til å bedre hverdagen for veldig mange. Innsatsen de gjør er så beundringsverdig og viktig, og de fortjener all ros de kan få, sier Siri Hollingsæter Stene.