Nytt gatelys i Industriveien

0
38
Her skal kommunen sette opp nye led-gatelys. I tillegg skal det ryddes og pyntes. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

I Industriveien, fra Rørgata og til rundkjøring  ved BilXtra, skal det settes opp nye energibesparende led-gatelys. Stolpene skal flyttes fra midtrabatten og til innsiden av gangveien.

I tillegg skal det graves grøft i gangveien for gatelys, strøm og fiber. Grøftetrase er vist på vedlagt kart.

Bjørka i midtrabatten har blitt for stor og vil bli fjernet. I midtrabatten vil det bli tilført ny jord og det vil bli plantet på nytt.

Arbeidet med fjerning av trær vil starte i uke 16 og det antas at gravearbeidene starter i uke 21.

I anleggsperioden vil det på grunn av grøft og maskiner bli dårligere framkommelighet på gangveien. Gangveien skal derimot i størst mulig grad holdes åpen og der det er mulig vil det bli etablert midlertidig  gangvei forbi anleggsområdet.

Arbeidet vil bli utført slik at tilkomsten til bedrifter ikke stenges, eventuelt blir arbeidet utført på kveld/natt.

Er det spørsmål så ta kontakt på tlf: 95874817.

Området merket med grønt til være berørt av oppgraderingen