Graving i Nedre Enggate

0
95

I Nedre Enggate må gatelyskabelen skiftes ut og arbeidene med dette starter 2. mai.

I  tillegg skal det skiftes ut 2 stk. gatelysmaster.

Grøftetraseen er vist på vedlagt kart.

Vi vil forsøke å utføre arbeidene slik at de i minst mulig grad er til ulempe for gående og  kjørende. Hvis det blir nødvendig å stenge gate eller fortau helt,  vil dette bare bli i korte perioder.

En eller to parkeringsplasser vil være ute av drift i en kort periode i forbindelse med anleggsarbeidene.

Det tas sikte på at gata skal være ferdig asfaltert til 17. mai.