#bryggeneiksu

0
198
Vedlikehold er viktig for å ta vare på kulturskattene. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Foto-konkurranse

Bryggene i Kristiansund; en foto-konkurransen der alle kan delta, i perioden mellom 1. mai og 20. juni. De tre beste bildene blir premiert under et bryggeseminar i Dødeladen 27. juni.

Av HELGE HEGERBERG

Juryen består av Jenny Engvig (leder), Hans E. Ohrstrand og Tore Lyngvær.

Konkurransen avholdes på Instagram. Alle bidrag tagges med #bryggeneiksu.

Det er den politiske oppnevnte «Brygge-komiteen» i Kristiansund kommune som har tatt initiativet til å dokumentere situasjonen for bryggene i Kristiansund, med hvordan de fremstår i dag, i bruk eller som restaureringsprosjekter – og hovedtanken er hva kan denne bygningsskatten kan brukes til i vår tid.

Noen brygger er i svært dårlig tilstand. Det haster med å finne løsninger.

Når 1. mai kommer med åpningen av fotofestivalen Nordic Light, starter foto-konkurransen der absolutt alle kan delta, enten man er profesjonell eller amatør. Spørsmålet er egentlig om deltakerne har blikk for et overraskende motiv, eller finner en vakker stemning eller treffer et helhetlig miljø som er så typisk for byens sjøfarts- og handelshistorie.

Er du ung eller gammel, bruk kamera eller mobiltelefonen flittig denne våren og forsommeren langs sjøsiden.

  • Bryggemiljøet i Kristiansund har 35 bevarte brygger (Frei og Grip er ennå ikke med i databasen). De aller fleste ligger i det sentrale havnebassenget langs de tre innselingsløpene og i det helhetlige kystkulturmiljøet i Vågen og det verneverdige Innlandet.
  • I alder er det et spenn fra 1600- til 1900-tallet. De fleste bryggene var knyttet til fiskeriene med lager og foredling.
  • Grovt sett kan vi skille mellom svalgangsbrygger og reisverksbrygger. Blant Kristiansunds-bryggene er det en jevn fordeling mellom gavlbrygger med gavlveggen vendt mot sjøen og langveggs-brygger med langveggen mot sjøen. (Svendsen/Mehlum 2002)
  • I perioden 1970-2001 brant en rekke brygger i Kristiansund havn. Den siste store brannen var på Lofotkompaniet i 2001. Etter det kom «Bryggeplan for Kristiansund» for å sikre de gjenværende kulturskatter. Brannsikringen har vært en suksess. Men rivning og forfall fortsetter i noen grad, mens andre får det til; restaurering og ny aktivitet, prosjekter som får støtte og hjelp.
  • I dag er bryggene i veien for ny næringsutvikling. Tilflott går ikke lenger sjøveien, med unntak av lakseslakteri og oljebaser. Hva kan bryggene brukes til, alternativt?
  • Det som står igjen etter krig, branner og rivning er umistelige skatter. Hva vil innbyggerne med denne verdifulle bygningsmassen? Fotografi og vandring langs byens sjøside kan gi inspirasjon til ideer og innovasjon.
  • Kristiansund bystyre har etablert en politisk brygge-komité som reviderer Bryggeplanen, og som skal avklare spørsmål om prioritering av vern, vedlikehold og bruk. Komiteen arrangerer foto-konkurransen.


Forfall er en utfordring. Eksempel på en brygge der det haster med å ta beslutninger.
Helhetlig miljø er godt bevart i kulturbeltet på Innlandet. Foto: Hans E. Ohrstrand
Konkurransen #bryggeneiksu – du finner mer informasjon på www.kristiansund.kommune.no