Vil du bli velferdsteknologi-ambassadør?

0
193

Eldrerådet i Kristiansund kommune har mottatt et tilbud fra Pensjonistforbundet om kurs for nye velferdsteknologiambassadører. Dette kurstilbudet ønsker eldrerådet at flest mulig for kjennskap til.

Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal få en bedre forståelse av hvilke muligheter velferdsteknologi kan gi i deres hverdag. De har til nå lært opp 100 brukerrepresentanter, som de kaller velferdsteknologiambassadører. Vi ønsker velferdsteknologiambassadører til vår kommune, og håper dette vil være aktuelt for noen fra deres forening.

Som velferdsteknologiambassadører vil dere bidra til at eldre i vår kommune kan dra nytte av de mulighetene som ligger i velferdsteknologien og fremtidens eldreomsorg. Ambassadørene er viktige brukerrepresentanter for eldre i egen kommune, som kan følge med og ha kontakt med kommunen og følge opp kommunens strategi på velferdsteknologi og fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Kristiansund kommune har invitert Pensjonistforbundet til byen for å holde kurs til nye ambassadører, og håper at flest mulig vil delta på kurset. Kurset tar 6 timer og er gratis for de som deltar. Men dere selv dekker utgifter dere har i forbindelse med reise til/fra kurset..

Ambassadørene trenger ingen fagkunnskap fra før av, men de er spesielt aktive og engasjerte eldre med stor interesse av å sette seg inn i hvordan eldre kan få en bedre hverdag og friskere alderdom.

Kursets innhold:

  • Se velferdsteknologi som en naturlig del av det kommunale tjenestetilbudet, og bli kjent med utviklingen på feltet.
  • Hvordan bli en god brukerrepresentant?
  • Eget ansvar for egen alderdom – hva betyr det?
  • Fremtidens tjenester rettet mot eldre i vår kommune, hva kan vi forvente?

Kurset vil gjennomføres 22 mai 2019 i Bystyresalen i Kristiansund. Vil komme med nærmere tidspunkt når det nærmer seg.

Påmelding og evt. spørsmål rettes til: Pauline Kondov – Pauline.Kondov@kristiansund.kommune.no