Stort engasjement for miljøet

0
206

Barn og voksne på Dale barneskole har tatt årets ryddeaksjon på alvor. De siste ukene har de satt fokus på forurensing og hva som må gjøres for å bli kvitt problemet.

Barna på Dale barneskole har et stort engasjement for miljøet, og har den siste tiden vært ekstra opptatt av plastproblematikken vi opplever i verden. De har satt seg inn i temaet på ulike måter, og ønsket om å bidra har blitt sterkere i takt med at kunnskapen om marin forsøpling har økt. Alle barna på Dale har jobbet med dette den siste tiden – også de minste.

Bilder, film og informasjon har blitt brukt som utgangspunkt for diskusjoner og gode samtaler, og barna har jobbet med temaet i flere fag. Denne uka har 5. trinn samlingsstund, og de har et innslag som retter fokus mot plastproblematikken. Det blir et flott innslag, og vil bidra til å forsterke det alle på skolen har jobbet med den siste tiden. Nå ser alle veldig fram til å få bidra praktisk med å rydde plast i den forsøplede Kvitnesbukta torsdag 3. mai.

Barna på Dale barneskole håper at ingen kaster plast i naturen, og at alle kan bidra til å rydde opp det som allerede ligger på bakken. Som Line i TV-serien Planet Plast sa så fint: Hvis alle i Norge plukker opp én plastbit daglig, ville det blitt nesten 5 millioner færre plastbiter i naturen hver eneste dag. Det ville hatt stor betydning! Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Alle vi på Dale gleder oss til å bidra – både nå og i fremtiden!