Høring – Prosjekt kollektivtransport Kristiansund og Averøy

0
176

Møre og Romsdal fylkeskommune vil invitere kommuner og andre interessenter til å komme med innspill til nytt forslag for kollektivtransporten i Kristiansund.

Bakgrunn:

Møre og Romsdal fylkeskommune har etablert et samarbeidsprosjekt med Kristiansund og Averøy kommuner med plan om nytt og bedre kollektivtilbud fra 01.05.20. Dette gjelder for hele Kristiansund kommune og rute 501 fra Bruhagen til Kristiansund. Målsetningen er å nå målet om høyere kollektivdel, jf. Kollektivstrategi for Møre og Romsdal. I prosjektgruppa har vi hatt deltakere fra Kristiansund og Averøy kommuner, Sundbåten, Tide Buss AS og Møre og Romsdal fylkeskommune.

Rutene som blir endret er en del av rutene i anbudskontrakten for rute- og skolekjøring i Kristiansund, Averøy, Aure og Smøla.

Møre og Romsdal fylkeskommune hadde en orientering om prosjektet i bystyremøte 5. mars 2019 i Kristiansund. I forbindelse med orienteringen ble det åpnet for spørsmål og kommentarer til prosjektet. I etterkant har vi justert noe på ruteoppsettet for å ta hensyn til noen av innspillene som kom fram under møtet.

Dagens situasjon:

Dagens situasjon er blant annet at de to største rutene kjøres som ringruter og har ingen reguleringstid, slik at de er nesten alltid forsinket på slutten av ruta. I tillegg har flere ruter litt forskjellige traseer i løpet av dagen. Dette gjør rutene lite forutsigbare. I tillegg ser vi behovet for å flytte en del av tilbudet på de ulike rutene for å kunne gi et godt tilbud til flest mulig passasjerer.

Grunnlagsmateriale for nytt ruteopplegg:

I forkant av planlegginga av nye ruter blei det gjennomført en spørreundersøkelse som ble lagt ut på www.frammr.no; www.mrfylke.no; nettsidene til Kristiansund og Averøy kommuner, Facebook og det ble sendt ut pressemelding. For Kristiansund var det 409 respondenter og 152 for Averøy. Tilbakemeldinger og klager fra passasjerene som går på hvordan rutene fungerer er også tatt med i vurderingen. I tillegg har vi brukt et omfattende statistikkmateriale for å se hvor behovet for endringer er størst. Vi har også hatt en befaring av rutene.

Framdrift:

  • Presentasjon for bystyret i Kristiansund kommune (5. mars 2019).
  • Høringsfrist for Kristiansund og Averøy kommuner: 26. juni 2019.
  • Prosjektet legges fram for Samferdselsutvalget 23. oktober 2019.
  • Høringsfrist for Kristiansund og Averøy kommuner: 26. juni 2019.

De nye rutene skal være tilgjengelige på www.frammr.no; f.o.m. 1. januar 2020.

Rutene settes i drift f.o.m. 1. mai 2020.

Vi vil elles be om hjelp fra kommunene om å informere videre til andre interessenter i sin kommune.

Det skisserte ruteopplegget kan gjennomføres under forutsetning om finansiering.

Om det er spørsmål, så kan disse rettes til Frode Kvalheim ved samferdselsavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune, e-post: frode.kvalheim@mrfylke.no

Forslag til nye bussruter finner du her.