Vellykket bransjemøte

0
156

Byggesaksavdelingen inviterte byggebransjen til frokostmøte. Det ga mersmak, både for saksbehandlere og bransjen.

Målet med møtet er å finne måter å bedre dialogen, slik at saksbehandlingen skal gå lettere. Økende krav i plan- og bygningsloven skal forvaltes, og det er lett å trå feil.

– Det har vært et svært konstruktivt møte, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger, forteller avdelingsleder Bjørn Benjaminsen i byggesaksavdelingen. Mange av innspillene vi fikk, har vi allerede begynt å ta fatt på. Andre innspill kommer på et senere tidspunkt.

Benjaminsen forteller også at bransjen så litt på seg selv, og kom med innspill på hvordan deres innsats kan forbedres.

E-byggesak

24. juni tar Kristiansund kommune i bruk et nytt verktøy for saksbehandling av byggesaker. Det nye systemet automatiserer mange manuelle operasjoner.

– Dette vil gi helt ny støtte til arbeidet og saksbehandlingen, sier Benjaminsen. For hver sak vi behandler, skal det gjøres over 40 oppslag i databaser. Når det nye systemet tas i bruk, vil dette gjøres automatisk.

Innføringen av E-byggesak 360 er et IKT Orkide-prosjekt der Kristiansund i lag med 9 andre kommuner i regionen tar verktøyet i bruk i løpet av juni.

Samarbeidet med Kristiansund og Nordmøre Næringsråd har vært avgjørende for suksessen med bransjemøtet. Benjaminsen forteller at byggesaksavdelingen vil fortsette samarbeidet med KNN og vil invitere bransjen til slike møter jevnlig.

Nyttig og konstruktivt er oppsummeringen etter bransjemøtet.