Klima- og miljøminister til bryggeseminar

0
117

Torsdag inviterer Kristiansund kommune til bryggeseminar på Dødeladen. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer for å holde innlegg.

Innlandet og Dødeladen er stedet når Bryggekomiteen nedsatt av bystyret i november 2018, inviterer til arbeidsseminar torsdag 27.06.19, hvor klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) holder innlegg om kulturminneforvaltning- og politikk.

Bryggekomiteens mandat da den ble opprettet, er blant annet å oppdatere tidligere planer og databaser og å søke å avklare spørsmål om prioritering av vern, vedlikehold og bruk.

Seminaret arrangeres for å samle folk som i ulike roller har interesse for bryggene, for arkitektur, historie, byutvikling, da enten som engasjert innbygger, fagperson og /eller eier av brygger i Kristiansund, og det gjenspeiles også i programmet. (se vedlagt program)

Mål med seminaret er:

  • Oppmerksomhet om bryggene som kulturminne og som viktig eksteriør i bybildet
  • Kunnskap om finansiering ved rehabilitering og nybygg
  • Inspirere til restaurering
  • Nye ideer for bruk

Innledning vil bli gitt av varaordfører Ragnhild Helseth som leder av arbeidsgruppa.

Komiteen er bredt politisk sammensatt, med nesten alle partiene i bystyret representert. Medlemmene er leder Ragnhild Helseth (V), Steinar Betten (Ap9, Knut Garshol (H), Jorunn Kvernen (Sp), Tor Larsen (SV), Erik Aukan (FrP) og Øyvind Lyngaas (Sp).

Bryggeseminar 27.06.19

Sted: Dødeladen, Innlandet

Tid:        09:30 – 15:00

09.30: Åpning og registrering. Praktiske opplysninger.

09.40: Etablering av en politisk brygge-komité. Det er utfordringer med vedlikehold, bruk og vern av bygninger i sjøfartsbyen Kristiansund. Innledning og oversikt v/ Ragnhild Helseth, varaordfører i Kristiansund kommune.

10.00: Regjeringen arbeider med ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken. Nye nasjonale mål i kulturminneforvaltningen v/ Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

10.30: Premiering av vinnerne i foto-konkurransen Bryggene i KSU. Juryleder Jenny Engvig og Ola Elvestuen deler ut prisene.

10.45-11.00: Pause

11.00: «Hvorfor skal vi bevare bryggene?» v/ museumsdirektør Geir Stave i Nordmøre museum.

Spørsmål fra salen.

11.40: Fylkeskommunen som regional medspiller i bygningsvern og bevaring av kulturminner.

Innlegg fra bygningsantikvar Christ Allan Sylthe.

12.10: «Kunnskap om materialkvalitet og høyt presisjonsnivå på tilstandsrapporter.

Innlegg v/ Jon Bojer Godal, formidler av tradisjonsbåren håndverkskunnskap.

12.40: «Brygger som næringskonsept – slik tenker vi i Jebo. Når forfallet kommer, hvilke grep kan vi gjøre for å snu utviklingen?»

Innlegg ved Leif A. Storvik

13.00: Lunsj i Dødeladen café. Fiskesuppe.

13.45: Toldboden – en vellykket prosess med restaurering. Foredrag og befaring.

«Mitt engasjement i Toldboden». Innlegg v/ Bjørn Michelsen, samt befaring i brygga fra 1600-tallet.

15.00: Slutt.

Foto-konkurransen: I forbindelse med Nordic Light internasjonale fotofestival i Kristiansund i mai, ble det startet en foto-konkurranse på instagram med tema #bryggeneiksu – for å øke interessen rundt bevaring av de 35 gjenværende brygger i det indre havnebasseng.

En fagjury har vurdert fotografenes prestasjoner, og det vil bli delt ut tre priser etter at statsråden har holdt sitt innlegg. Juryleder Jenny Engvig vil lede overrekkelsen og gjøre dette sammen med Ola Elvestuen.