Meget godt fornøyd med brannsamarbeid

0
306

Fredag 21. juni ble det første eiermøte i brannsamarbeidet på Nordmøre gjennomført. Etter et halvt års drift kunne Aure, Averøy, Kristiansund og Smøla så langt si seg meget godt fornøyd med samarbeidet.

Med Nordmøre interkommunale brann- og redningstjeneste (NIBR) er det skapt en robust beredskapsorganisasjon. Rammene er overhold og man har ikke hatt økonomiske overraskelser. Sammen har man håndtert flere store hendelser på tvers av kommunegrensene.

NIBR har 90 ansatte i heltids- og deltidsstillinger og skal sikre brann- og redningstjenester til 36 000 mennesker på Nordmøre. Etter brann- og eksplosjonsvernlovens formål skal NIBR verne liv, helse, miljø og materielle verdier. NIBR sitt oppdrag omfatter brann, trafikkulykker, helseoppdrag, overflateredning og andre akutte oppdrag. I tillegg omfatter samarbeidet forebyggende brannvern, som feiing, tilsyn, kampanjer, informasjon og undervisning.

Nordmøre brann og redning har ni stasjoner/depot fordelt utover de fire deltakerkommunene.

Fremtidige behov

På eiermøtet presenterte brannsjef Kjell Inge Mathisen aktiviteter så langt i år, utbedrings- og bemanningsbehov framover, investeringer og økonomi.

Ledelsen i NIBR har gjennomført en kartlegging på hva som er korrekt antall mannskaper på hver stasjon. Det vil være rekrutteringsbehov i samtlige samarbeidskommuner. For Aure, Averøy og Smøla gjelder dette deltidspersonell, mens i forebyggende avdeling tilknyttet Kristiansund er det behov for både feiere og forebyggende personell.

Det er også kartlagt at der er behov for investeringer i utstyr og biler i alle kommunene. Noe etterslep på kursing og utdanning finnes, og dette jobbes det målrettet med å lukke så snart som mulig.

På Aure, Smøla og i Kristiansund skal det bygges nye brannstasjoner. Stasjonene på Bruhagen og Leira har oppgraderingsbehov. Dette dreier seg om HMS-krav og vil i praksis blant annet innebære et tydeligere skille mellom ren og skitten sone.

Der er behov for nytt utstyr og nye biler i deltakerkommunene.

Feiing og tilsyn

Det finnes et etterslep på feiing og boligtilsyn i kommunene Aure og Smøla. I løpet av året, med oppstart sensommer/høst, vil disse kommunene få betydelige feierrunder.

I tiden før oppstart vil NIBR sette fokus på hva man som privatperson kan gjøre for å legge til rette for feiing.