Anleggsarbeider Løkkemyra

0
141
Her skal kommunen sette opp nye led-gatelys. I tillegg skal det ryddes og pyntes. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

I forbindelse med anleggsarbeidene på Løkkemyra, er det oppstått noen utfordringer for fotgjengere. Skiltingen og informasjon skal forbedres, slik at det blir enklere for alle som ferdes i området.

Vi har fått hjelp av Andre Gjørven (Neas) som har laget noen kart som kan legges på nett. Disse skal også henges disse opp på «strategiske» plasser.

Anleggsarbeider i Industriveien, alternative ruter for fotgjengere.

Anleggsarbeidene som nå har startet opp kan deles i to faser:

I fase 1 vil det pågå arbeider på gangveien fra Rørgata og fram til Tor Sevaldsen bakeri /Næringsveien.

Det antas at fase 1 vil vare til midten av juli og alternativ rute for fotgjengere er vist på vedlagt kart.

Deler av strekingen der det ikke pågår anleggsarbeider kan benyttes og blir skiltet.

I fase 2 vil det pågå arbeider på gangveien fra Næringsveien og til BilXtra/Myraskaret.

Alternativ rute for fotgjengere er vist på vedlagt kart.