Brygge-møtet ga inspirasjon

0
112
Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen innledet om hovedlinjene i politikken rundt kulturminner.

– Brygge-seminaret på Dødeladen ble vellykket, sier varaordfører Ragnhild Helseth.

Tekst: HELGE HEGERBERG – Foto: HANS E. OHRSTRAND

Målet med seminaret var å skape oppmerksomhet rundt å følge opp bevaring og ny bruk av de gamle kulturminnene som omkranser havna i Kristiansund. Sentrale tema var å inspirere til vedlikehold og rehabilitering der det er nødvendig, og få frem ideer for bruk.

Ca. 50 personer deltok under dagsseminaret og der mange av innlederne ga uttrykk for hovedutfordringen «hva vil vi med bryggene i Kristiansund?»

-Seminaret inspirerer til videre arbeid. Folk flest er interessert i å følge opp. Mange er åpne for å tenke nytt. Diskusjonene var gode. Dette er en begynnelse på en prosess som kan bli konstruktiv, sier Ragnhild Helseth, som er valgt til leder av den kommunale Brygge-komiteen.

Statsråd Ola Elvestuen (V) var opptatt av det jevne arbeidet med vern av kulturminner, bit for bit, med mobilisering nedenfra i lokalmiljøene og at det blir bruk for å få til riktig vern. Elvestuen dokumenterte at han kunne lokalhistorien til Kristiansund som sjøfarts- og havneby.

-Det er viktig med politiske initiativ som dette møtet er, sa Geir Stave, direktør i Nordmøre museum.

Fra Jebo som eier Tahiti-brygga, ble det sagt at det er krevende å være eier av brygger som er i dårligt tilstand. Næringspotensialet er brukt opp på Innlandet. Boliger for eldre i tun kan være en forretningsidé.

-Vår brygge Tahiti-brygga er dessverre dårlig. Samvirke for å ta et løft er en vei videre. Vi ser tre alternativer; enten at det offentlige overtar, eller en omregulering slik at privat kapital kan bidra til bevaring – eller at det offentlige betaler merkostnader for vern og aksepterer omregulering, sa Kjell Oddvar Lervik i Jebo a.s.

Asbjørn Jordahl var tydelig på at kommunen også burde ha og ta et ansvar når brygger skjemmet bymiljøet, som ved tilfellet Tahiti-brygga.

Mange deltok i debatten. Her var representanter for foreningen Innlandet, arkitekter, fylket og kommunen, museets venneforening, Geitbåtmuseet og Husasnotra, ansatte i Nordmøre museum, fartøyvernere, bryggeeiere, politikere, ingeniører og interesserte.

Jon Bojer Godal holdet foredrag om materialkvaliteter og tilstandsrapporter på bygg, og varaordfører Ragnhild Helseth ledet seminaret.
Politikere i salen var også disse tre i Brygge-komiteen, Steinar Betten (A), Jorunn. Kvernen (Sp) og Øyvind Lyngås (Sp).
Geir Kjønnøy, Asbjørn Jordahl og Agnes Nordahl deltok i debatten.