Loven om havbunns- mineraler på plass

0
157
Viktige mineraler finnes på dypt vann. Nå er loven på plass, og med den følger forskrifter for å starte virksomheten på et kommersielt grunnlag.

Stortinget har vedtatt loven om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen.

Av HELGE HEGERBERG

Loven legger til rette for undersøkelse etter og utvinning av mineralforekomster på kontinentalsokkelen. Norske myndigheter vil at Norge skal bli et laboratorium for innovative blå næringer og grønn ferdsel til havs.

Loven som trådte i kraft 1. juli, gjelder virksomhet knyttet til undersøkelse og utvinning av mineraler på havbunnen og grunnen under denne.

Den norske stat har eiendomsrett til mineraler på kontinentalsokkelen og eksklusiv rett til ressursforvaltning. En utvinningstillatelse gis for inntil ti år.

For å sikre at Norge fortsatt skal være best på hav, har myndighetene lagt til rette for at de etablerte havnæringene kan vokse videre.

Mineralene som finnes på havbunnen gir muligheter for nye teknologier. Mineraler i dyphavet (Norskehavet) er viktig for å lage produkter som mobiltelefoner, vindmøller, elektriske biler og solcellepaneler.

Oljedirektoratet har i mer enn ti år kartlagt ressursene i dyphavene på norsk sokkel. Det er funnet viktige mineralressurser som kan ha en stor verdi.

Kristiansund kommune ønsker å være med på satsingen innen mineralinnsamling. Et eget næringsområde er i plan- og reguleringsprosess for å få frem et egnet sted å operere fra. Bolgneset på Freiøya er av bystyret utpekt som senter for nye havressurser.