Skal utbedre gangbro

0
256
Gangbroa på Nordlandet skal renoveres. Dette fører til at riksvei 70 vil bli stengt i perioder.

Statens vegvesen starter i dag med renovering av gangbroa over riksvei 70 på Nordlandet. Veien vil i perioder bli stengt.

Vegvesenet skal i gang med overflatebehandling av gangbroa i Melkvika på Nordlandet. Arbeidet er vær-avhengig og blir utført i perioden 21.00 og 05.00 på natt. Vegen må stenges når arbeidet utføres.

Omkjøring skiltes, mens kollektivtransport og utrykningskjøretøy vil bli sluppet forbi.

Arbeidet starter i dag klokken 21.00 og skal være ferdigstilt 31. oktober.