Siv Aksnes og Guri Berge er forebyggende team i Kristiansund kommune. De jobber med rusforebygging blant ungdom. Statistikk og erfaring viser at dette er et tilbud det er behov for.

Prosjektet forebyggende team for rusforebygging blant ungdom startet i januar, og skal i første omgang være et treårig prosjekt. Tanken er at teamet skal komme tidlig på banen og øke kunnskap og bevisstgjøring hos ungdom, foreldre og alle som jobber med ungdom.

– Vi ønsker å gi ungdommen god kunnskap, før de gjør sine valg. Dersom ungdommen har god informasjon om rus og skadevirkninger, er det større sjanse for at de gjør valgene litt annerledes, sier Guri Berge.

Bruk av cannabis og alkohol blant ungdom ligger over fylkesgjennomsnittet i Kristiansund. Dette er en god indikasjon på at det bør legges inn en innsats for denne gruppen, mener de to.

– Vi får henvendelser jevnlig hver eneste uke, så behovet er til stede. Vi jobber med konkrete og enkle tiltak og resultatene kommer som regel raskt, sier Siv Aksnes.

De to representerer et tilbud som det skal være en lav terskel å komme i kontakt med og for å få hjelp av. Målgruppen til det forebyggende teamet er ungdom som har prøvd eller som har utviklet et problem.

– De fleste som kommer i kontakt med oss har ikke utviklet et problem med rus, men står kanskje i fare for å få dette. Jo tidligere vi kommer i kontakt med disse, jo enklere er det å gi hjelp, sier Aksnes.