Anleggsarbeid Innlandet

0
180

På sørsiden av Innlandet skal vi nå i gang med å legge vann- og avløpsledninger. Krysset Sørsundveien/Wessels gate vil bli stengt og omkjøring vil bli skiltet.

Oppstart i uke 37, arbeidet gjennom krysset har antatt varighet på en måned. Etter dette vil vi fortsette videre nordover i Wessels gate (oppdatert informasjon vil da bli sendt ut).

Lyhsenga
Biltrafikk til/fra Lyhsenga vil gå via Hans Lossius gate. Vi vil tilstrebe å holde fortauene på vestsiden av krysset åpen for gående.


Sørsundveien øst for kryss Sørsundveien 29-86 vil kunne kjøre til/fra via Wessels gate sør v/Heinsa barnehage og videre ned forbi Bryggekanten og på forsiden av naustene tilhørende Naustforeningen. Gående som skal fra/til Sørsundveien 29-86 må benytte gang/sykkelstien langs sørsiden av Sørsundveien 30/32 og nordsiden av Heinsa barnehage.