Vil DU bli bøssebærer for årets TV-aksjon?

0
341
Årets TV-aksjon går i år til CARE. Innsamlede midler fra årets aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder.

Vi trenger også i år mange bøssebærere i Kristiansund. Vil DU melde deg som bøssebærere kan du gå inn på www.blimed.no og melde deg på. Du kan også ringe kommunen på 7157 4000 og spør etter Mariann Wiig. På Servicetorget har vi også en liste hvor du kan melde deg på.

Årets TV-aksjon går i år til CARE. Innsamlede midler fra årets aksjon skal skape et bedre liv for kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 400 000 kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt.  

Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. Færre kvinner får gå på skole, de tjener mindre og eier sjeldnere land enn menn. De har mindre sjanse til å få egen inntekt, og blir oftere utsatt for vold i hjemmet, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.  

I utviklingsland er bare én av ti landeiere kvinner, og 104 land har fremdeles lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Sosiale normer i mange land begrenser mulighetene kvinner og unge jenter har. Med årets TV-aksjon skal vi gjøre noe med dette, slik at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie. 
 

Like muligheter 

Får kvinner jobbe, bestemme over egen kropp og bruke sin egen stemme, vil det bli mindre sult, mindre fattigdom, mindre vold – og mer rettferdighet. Bare kvinner får muligheten, vil de gjøre store forskjeller – både for seg selv og for verden.  

Med pengene fra årets TV-aksjon skal CARE gi 400 000 kvinner opplæring i å starte egen bedrift, få egen inntekt, mulighet til å spare og låne penger, rett til å bestemme over egen kropp, og til å delta og bli hørt i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for mer enn 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land.  

TV-aksjonsmidlene går til CAREs arbeid i ni land: Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina.