Peder A. Rensvik ble takket av som kunstnerisk leder

0
114
Peder A. Rensvik ble takket for sin innsats som kunstnerisk leder for KKKK-festivalen.

Mange godord ble sagt både fra Operaen i Kristiansund og fra Kristiansund kommune da Peder A. Rensvik ble takket av som kunstnerisk leder i Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival.

Festivalen ble avsluttet søndag 22.september med en storslått konsert i Kirkelandet kirke. Ensemble Ernst spilte verker av lokale komponister, Henning Sommerro og Jan Erik Mikalsen. Nylaget bratsjkonsert av Sommerro ble fremført med Anders Rensvik som solist, der Anders dedikerte fremførelsen til sin far Peder.

Varaordfører Ragnhild Helseth overrakte blomster fra Kristiansund kommune. Hun sa i sin tale at kompetanse og kvalitet er nøkkelord for å beskrive Rensvik sitt arbeid. Han har skapt arenaer for utøvelse av kunst og kultur. Han har gjort forarbeidet for etablering av Operaen i Kristiansund, startet opp Kristiansund kulturskole, Musikklinja ved Atlanten vgs og til sist KKKK-festivalen. -Kristiansund kommune er en kulturkommune mye på grunn av deg, sa Helseth.

Festivalen ble i sin tid for snart 20 år siden startet av Peder og Margaret Rensvik, som et samarbeidsprosjekt mellom Kristiansund kommune og Kristiansund kirkelige fellesråd. I 2018 ble det omdannet til et aksjeselskap dere eierne er Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Kristiansund kirkelige fellesråd. Peder har fungert som kunstnerisk leder hele tiden, frem til nå i 2019.

KKKK-festivalens skal fremme kunstens og musikkens rolle i samfunnsutviklingen, og styrke den regionale arenaen for kunstformidling, står det innledningsvis i formålsparagrafen.

Ny kunstnerisk leder for festivalen blir musikeren, komponisten og arrangøren Kjetil Bjerkestrand. Han har samarbeidet med svært kjente navn både nasjonalt og utenfor landets grenser. Bjerkestrand har også deltatt i og komponert for KKKK tidligere, skriver TK.