Folkevalgtopplæring for nytt bystyre

0
142
Opplæring for det nye bystyret i Caroline kinosenter.

Kristiansund kommune arrangerer opplæring for det nye bystyret i disse dager. Hensikten er å gi nye politikere en smidig og god start.

Opplæringen går over to dager i Caroline kinosenter. Der får det nye bystyret bryne seg på mange forskjellige tema. Dagens tema var blant annet; «Valget er over – nå begynner det!», «Rollene som folkevalgt – hva innebærer de?» og «Arbeidet i folkevalgte organer, og særlig i bystyret».

Opplæringen skal gi de folkevalgte innsikt og kompetanse i rollen som bystyrepolitikere og hvilket ansvar, forpliktelser og rettigheter de har. Store deler av opplæringen i reglement, fullmakter og fullmaktforståelse, samt samlinger om etikk og moral.

-Jeg synes det var veldig lurt med gruppeinndelingen. Dette gjør at vi blir godt kjent på tvers av politisk ståsted, rett og slett som folkevalgte. Dessuten har Dagfinn god kontroll og klarer å dra de store linjene, sier Henrik Stensønes fra Senterpartiet.

Han spilte i tillegg inn at han ønsket et eksempel på saker fra ide-stadiet og helt til politisk behandling i formannskap/bystyre. Rett og slett en liten guide til den komplette saksgangen i en kommune.

Det skal legges vekt på erfaringsoverføring, systemforståelse og på kommunen som politisk organisasjon. Et av målene med opplæringen er å gi økt forståelse for de politiske rollene og parlamentarisme som system.

Det å være folkevalgt er både lærerikt og givende, men også krevende og utfordrende. Onsdag fortsetter opplæringen av det nye bystyret.