Ny sjef i heimevernet

0
211
Fra venstre: Kaptein Frank Robert Alfredsen, ordfører Ingrid Ovidie Rangønes, ordfører Kjell Neergaard, kaptein Ole Anders Lund og oberstløytnant John Arvid Svindland. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Mandag ble Frank Robert Alfredsen ny sjef for Heimevernet i Kristiansund heimevernområde (HV11203). Ole Anders Lund ble takket av etter fem år i sjefsstolen.

I forbindelse med avslutningen av årets trening ble det en høytidelig seremoni mandag ettermiddag. Sjefen for Heimevernet i Møre og Fjordane, John Arvid Svindland, kom på besøk for å innsette ny sjef.

Kaptein Ole Anders Lund ble takket av med gode ord fra sjefen. Lund har blant annet fått tildelt «Sjefens heder» for sin innsats i heimevernet. Etterfølger Frank Robert Alfredsen sa i sin tiltredelseserklæring at han vil fortsette det gode arbeidet som forgjenger Lund har startet, og signaliserte dermed en stå kurs for et velfungerende heimevernområde.

Ordførerne i Kristiansund og Averøy var invitert til å overvære sjefsbyttet.