Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune etablerer visningssenter for akvakultur i Campus

0
155
Line Ekanger fra aPoint, rådmann Arne Ingebrigtsen, Monicha Seternes og Helge Hegerberg er godt fornøyd med avtalen om visningssenter i Kristiansund. Foto: Tore Lyngvær/Kristiansund kommune

Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune går sammen for å etablere et visningssenter og et visningsanlegg for laks i Kristiansund. Etableringen skal gi publikum et unikt og levende innblikk i oppdrettsnæringen, og man har mål om å skape en møteplass for næringsliv, publikum og studenter.

Etter flere måneder med sonderinger slipper Måsøval Fiskeoppdrett og Kristiansund kommune i dag nyheten om at det skal etableres en ny, spennende og relevant attraksjon i Kristiansund; Et visningssenter for akvakultur.

Familieeide Måsøval Fiskeoppdrett fra Frøya, som vil stå som søker om visningstillatelse, gleder seg over det positive samarbeidet med kommunen og ser frem mot å etablere seg med en tydeligere profil i Kristiansund. Selskapet har i dag to oppdrettslokaliteter i Kristiansund.
-En etablering av et visningssenter for laks i Campus åpner for unike muligheter for formidling og tilrettelegging for publikum. Vi skal samarbeide med profesjonelle aktører for å sikre en god og interessant formidling av en spennende næring. Vi er glade for samarbeidet med Kristiansund kommune og ser frem imot å etablere oss i campus med både kontorplasser og et unikt visningssenter som vi mener vil bli en turistattraksjon i Kristiansund, sier Miljø- og utviklingsleder Monicha Seternes fra Måsøval.

Selskapet har anslått en investering på flere titalls millioner kroner i visningsanlegget og visningssenteret over 10 år, og har som mål at overskudd fra visningstillatelsen skal komme senteret og publikum til gode.
-Å kunne etablere et visningssenter i en kompetansehub som Campus vil også åpne unike muligheter for synergier og samarbeid, sier Monicha Seternes. Vi ønsker å skape et senter hvor pågående forskning og spennende, nyutviklet teknologi fra lokale og regionale havbruksmiljøer får mulighet til å vise seg frem.

Formålet med etableringen er å gi publikum et innblikk i havbruksnæringen gjennom et solid og levende utstillingsvindu. Man har ambisjoner om å skape et senter som, i tillegg til å vise laksens utvikling og reise gjennom attraktivt og interaktivt design, blir en plattform for lokalt næringsliv.
-Næringslivet i Kristiansund er både kompetent og innovativt, og man har en rekke spennende bedrifter som kan vise frem interessante havromsrelaterte prosjekter og teknologier, sier Helge Hegerberg, rådgiver i Kristiansund kommune.

Visningssenteret skal lokaliseres på kaikanten, i første etasje av Campus Kristiansund, og skal bidra til å skape liv og røre på Campus og i sentrum.
-Campusprosjektet er svært positiv til dette initiativet, sier prosjektleder for Campus Kristiansund, Roland Mauseth.
Foreløpig er det avsatt et areal på 300 m2 til senteret.
-Vi har en visjon om at Campus skal bli en naturlig forlengelse av bykjernen, og ved etableringen av et publikumsrettet visningssenter i første etasje kan vi virkelig lykkes med dette, sier Mauseth.

Første steg for visningssenteret er nå en politisk godkjenning i Kristiansund kommune.