Penger til nytt Opera- og kulturhus i Kristiansund

0
153

I tråd med kulturministerens budsjettlekkasje kom støtte til det nye Opera- og kulturhuset med i årets forslag til statsbudsjett.

Kulturdepartementet skriver følgende i sitt forslag til budsjettet:

Kristiansund kommune – nye lokaler for Operaen i Kristiansund og Nordmøre museum

Foreslått tilsagn: 150 mill. av et totalbudsjett på 450 mill. kroner.

Dette prosjektet vil sikre nye, samlokaliserte lokaler for både Operaen i Kristiansund AS og Stiftelsen Nordmøre museum. Begge er institusjoner som mottar årlig driftstilskudd fra Kulturdepartementet, og begge har uttrykt betydelige behov for nye, moderne lokaler. Det nye bygget ligger i Kristiansund sentrum og vil i tillegg inneholde arealer for kulturskole og bibliotek. Hele byggeprosjektet har en kostnadsramme på 690 mill. kroner, men den delen av prosjektet som inngår i beregningsgrunnlaget for statstilskuddet har en kostnadsramme på 450 mill. kroner. Prosjektet forventes å gi både operaen og museet økt kapasitet og kvalitet, bredere og mer variert tilbud, samt økt produksjon og styrket publikumskontakt.

– Etter mer enn ti års arbeid med prosjektet og fem søknader om statlig medfinansiering er vi svært glade over denne anerkjennelsen, og over endelig å se prosjektet fullfinansiert, sier kultursjef Eigunn Stav Sætre.