Nordmøre involvert i en av Norges største oljevernøvelser gjennom tidene

0
125

Kommende uke går startskuddet for en av tidenes største oljevernøvelser, i regi av NOFO og Equinor. På Nordmøre betyr dette blant annet strandsanering og arbeid med lenser.

«Øvelse Frohavet» strekker seg fra Helgelandskysten i nord til Tustna i sør. Det er nettopp på Tustna, nærmere bestemt Kråksundet ved Tømmervåg, aktiviteten på Nordmøre vil foregå.

Scenarioet det skal øves på er en brønnkontrollhendelse under boring som resulterer i en kontinuerlig sjøbunnsutblåsning. Fra letebrønn «Stålull» vest for Solund kommune i Sogn og Fjordene vil store utslippsvolumer drifte nordover og true landpåslag i området rundt Frøya og Froan.

Det Interkommunale utvalg mot akutt forurensning Nordmøre (IUA Nordmøre) vil etablere stab i Kristiansund. Mannskaper fra flere nordmørskommuner vil gjennomføre feltoperasjoner i Kråksundet på Tustna, hvor et landpåslag er ventet. Dette arbeidet vil i hovedsak foregå tirsdag 15. og onsdag 16. oktober. Det ventes om lag 50 personer og flere båter i sving i Kråksundet.

For å simulere olje i fjæresteinene brukes det melasse. Dette er et restprodukt ved fremstilling av sukker. Under øvelsen vil man også benytte nærmere 40 kubikkmeter usaltet popcorn, som skal simulere olje på havet. Popcornet er svært synlig slik at det er lett å se områder med popcornsøl. I tillegg er det organisk avfall som kan spises av både fugl og fisk.

Øvelsen er av de største av sitt slag. Alle ledd i en oljevernaksjon skal trenes. 12 fartøy og hele 500 personer skal delta i øvelsen. I tillegg til IUA Nordmøre, skal IUA-ene Sør-Trøndelag, Namdal og Helgeland delta. Totalt er 66 kommuner involvert i øvelsen.

For mer informasjon: https://www.nofo.no/ovelser/ovelse-frohavet/