Vellykket regional konferanse innen psykisk helsearbeid i Kristiansund

0
160

Den 30.oktober arrangerte Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) i Kristiansund kommune en regional konferanse på Thon Hotell i Kristiansund. Konferansen hadde fokus på erfaringsutveksling på tvers av kommunegrensene.

Tilstede var representanter fra 10 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Kommunene Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Fosen, Rauma, Ålesund, Molde, Eide/Fræna og Kristiansund har allerede vel etablerte RPH-tilbud i sine kommuner. Representanter fra Averøy kommune deltok for å lære mer om hvordan de ulike RPH-kommunene arbeider. 

Representant fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) var også tilstede.

Geir Wigtil er leder ved NAV Vestfold og forfatter av boken «Hvordan gi litt mer F***», en selvhjelpsbok om hvordan man kan håndtere tankekjør, grubling og bekymringer. Geir holdt foredrag for RPH kommunene og ansatte ved Avdeling psykisk helse og rus i Kristiansund kommune som var til stede på denne delen av dagen. Tema her var psykiske helseplager og deltagelse i arbeidslivet. Han viste til at tidlig og styrket innsats ovenfor såkalte «milde-moderate» psykiske plager har et stort potensiale mtp. å redusere både sykefravær og risiko for varig arbeidsuførhet. 

Standup-komiker Tommy Steine har laget et show med samme tittel som boken, og deltok i samtale med Wigtil omkring sine erfaringer med psykiske vansker, og bakgrunnen for showet.

Tommy ønsker å normalisere psykiske helseplager, og fortalte at hans eget sammenbrudd etter hvert ble et gjennombrudd for ham personlig, og medførte positive livsendringer. Samlingen ble avsluttet med showet til Tommy Steine ved Thon Hotell senere på kvelden, et show til ettertanke som kombinerte både humor og alvor. En utsolgt forestilling fikk stående applaus fra publikum, og traff tydeligvis noe hos mange.   

Bakgrunn for Rask Psykisk Helsehjelp: 

Rask Psykisk Helsehjelp er et tjenestetilbud som er etablert i 62 kommuner i Norge, der det er planer om utvidelse til flere kommuner.

Kristiansund var blant av de 12 første kommunene i Norge som satset på dette tjenestetilbudet, med oppstart i 2013.

Tilbudet ved RPH Kristiansund har som fokus å gi et tilbud til personer som har vansker med insomni/søvnforstyrrelse, omfattende stress/belastning/utbrenthet, samt symptomer på angst og depresjon. Tilbudet består av tilgang til flere nettkurs med god informasjon om ulike lidelser og strategier/verktøy som kan være til hjelp for å håndtere plagene. Det tilbys også telefonoppfølging og samtaler med fokus på veiledning og behandling når det er behov for dette. Målet er å gi kunnskap og verktøy slik at folk kan bli sine egne terapeuter. 

Resultatene av tjenesten RPH har vært svært gode. Det er sterke holdepunkt for at tilbudet gir reduserte utgifter til sykefravær og redusert risiko for utvikling av mer omfattende psykiske lidelser. 

Det er vanlig at en opplever psykiske plager og lidelser i løpet av livet, men med riktig oppfølging og kunnskap kan vi øke muligheten for å håndtere vanskene og leve gode liv til tross for de utfordringene med psykisk helse som mange av oss møter på.