Gjev pallplass til Kristiansund

0
202

Det er en stor ære å være blant de tre finalistene i EPSA 2019, sier rådmann Arne Ingebrigtsen. Storbyen Barcelona trakk det lengste strået i finalen og fikk med seg førsteplassen tilbake til Spania.

-Dere er alle vinnere, bare det å få komme hit til finalen med prosjektene dere er en stor ære, innledet Michael Burnett fra EIPA.

Det har vært tre begivenhetsrike dager i Maastricht for teamet fra Kristiansund. Konkurransen EPSA 2019 kårer de mest innovative prosjektene i offentlig sektor i Europa. 

I dette selskapet var Kristiansund kommune nominert med prosjektet «Zero Trust Architecture». Totalt var 162 prosjekter påmeldt til konkurransen, som gjennomføres hvert andre år. 

Finalen gikk av stabelen i historiske omgivelser i Maastricht i Nederland, faktisk i samme sal som Maastricht-traktaten ble underskrevet i 1992. Ni finalister var igjen til siste slutt. I kategorien lokale prosjekter stod det mellom Rotterdam, Barcelona og Kristiansund. 

-Vi har i løpet av disse dagene fått innblikk i det ypperste av det som skjer av innovasjon i offentlig sektor i Europa, vi har fått presentert mange gode prosjekter som vi kan lære av, sier IT-sjef Arild Ovesen. 

Han trekker frem at det er nettopp slik vi kan lykkes med gode prosjekter på hjemmebane. Ovesen drar spesielt fram to prosjekter som skal bli med videre, ett fra Østerrike og ett fra Portugal.

«Zero Trust Architecture» er gjennomført i Kristiansund de siste to-tre årene. Det går i korthet ut på å forenkle infrastrukturen i det kommunale datanettet, for å få bedre ytelse, billigere drift og sist men ikke minst klargjøre nettet for den kommende økningen av digitale innbyggertjenester, sensorer og velferdsteknologi.

-Dette er en helt ny måte å tenke på. Vi har bygd lag på lag med sikkerhet rundt nettverkstilgang, noe som har påført store kostnader. I tillegg så går det ut over ytelsen, sier rådmann Arne Ingebrigtsen. Nå står vi foran en voldsom vekst med smartby-tekonologi og ikke minst velferdsteknologi. Hadde vi fortsatt med det gamle regimet, ville vi aldre kommet i mål med ny teknologi.

Ingebrigtsen får ukentlig henvendelser fra inn- og utland om å dele på tankene rundt «Zero Trust Architecture». Blant annet Nova Scotia interresserer seg for vår nye infrastruktur og vil gjerne tilbake til Kristiansund, nettopp for å høre mer om «Zero Trust Architecture».

-De kom opprinnelig til Kristiansund i august for å høre om oppdrett. Vi snakket litt om fisk og resten om bruken av teknologi for å effektivisere saksbehandling. De står foran store utfordringer, blant annet i utstedelsen av oppdrettskonsesjoner, smiler Ingebrigtsen.

Det viste seg at Nova Scotia i tillegg hadde store it-utfordringer og velger å komme til Kristiansund for å plukke opp nye ideer.