Statens Kartverk stenger muligheten for endringer på eiendom i slutten av desember

0
232

Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.

Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1. virkedag.

Dette betyr at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektroniske eller på papir i denne perioden

I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019. 

Bakgrunn:

I forbindelse med regionreform/kommunereform skal mange kommuner og noen fylker slås sammen.
Kartverket må stenge matrikkelen og grunnboken foran årsskiftet 2019/2020, for å redusere risikoen og sikre kvaliteten på gjennomføringen av kommune- og regionreformene i disse to registrene. 
Dette får konsekvenser for kommunenes matrikkelføring og matrikulering i alle landets kommuner.

For å redusere risikoen ytterligere anbefaler Kartverket som sentral matrikkelmyndighet, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysingen innen 29. november 2019. 

Hvilke konsekvenser får det for innbyggerne:

·         Ingen matrikkelføring i perioden matrikkelen er stengt. Det betyr bl.a. at eiendomsdannelse, endring av eiendomsgrenser, bygningsregistrering eller nye adresser ikke kan fullføres i denne perioden.

·         Ingen føring av konsesjonsvedtak eller egenerklæring om konsesjonsfrihet i perioden matrikkelen er stengt. Du kan sende inn søknad om egenerklæring på papir i perioden matrikkelen er stengt og få bekreftelse fra kommunen. 

Etter at kommunen har behandlet egenerklæringen må dere selv sende inn egenerklæring med hjemmelsdokumentet til tinglysning. Hvis det kan vente anbefaler vi det, da dette er en mer tidskrevende prosess.

·         Ingen tinglysning i perioden grunnboka er stengt. Dvs. bl.a. at det ikke kan registreres skjøte i denne perioden.

Frist for innsending av matrikkeldokumenter:

Det er satt en frist på 29. november for kommunen å sende inn matrikkeldokumenter til tinglysning som skal registreres i år. Det vil si dokumenter som gjelder opprettelse av ny eiendom, sammenslåing, arealoverføring, seksjonering og reseksjonering. Ved mer komplekse saker kan vi kreve tidligere frist på dokumenter, det gjelder spesielt seksjonering og reseksjonering.

Denne fristen er for å sikre god nok tid til tinglysning før matrikkelen blir stengt. Kartverket vil ikke ha åpne saker til tinglysning når den stenger 13.desember, det kan lage problemer for oppdatering og er bakgrunnen for fristen. 

Vi anbefaler at matrikkeldokumenter som gjelder tinglysning sendes inn til kommunen i god tid før 29.november