Harald Martin Stokke til minne

0
739

Kristiansunds ordfører mellom 1989 og 1995 er gått ut av tiden. Harald M. Stokke (1939-2019) var en stor kapasitet for Arbeiderpartiet gjennom mange tiår og han hadde alltid bysamfunnet i sitt hjerte, som skoleleder og som politisk leder.

Stokke kom for alvor inn i politikken med kulturpolitikk, ble varaordfører ved valget i 1987 og han overtok etter Øivind Jensen som ordfører i 1989. Dette var en viktig tid for Kristiansund, som ønsket å bli drifts- og baseby for de to første olje- og gassfeltene, Draugen og Heidrun. Stortinget ga tilliten om disse store oppgavene 19. desember 1988. Det var en betydelig seier som ble vunnet. En langsiktig strategi hadde vunnet frem.

Statoil var allerede på plass i Kristiansund med letekontoret. Norske Shell valgte også Kristiansund etter at de fikk en kald skulder i Trondheim. En ny tid var i emning da basebyen gikk inn i drift. Fornyelsen passet godt til Stokkes stil, og lokalpolitikken fikk en leder med stor kapasitet. Ordførerens offensive engasjement som tilrettelegger passet godt til innflytternes høye krav til andre og egne ambisjoner.

Den største utfordringene etter bank- og finanskrisen var den høye arbeidsledigheten som rammet Kristiansund. Konkurser og markedssvikt i ordreinngang i tradisjonelle næringer hemmet kystbyen. Kommuneøkonomien var hardt presset.  

Da Shell flyttet inn, gjorde Statoil det motsatte – og satte kursen mot Harstad. Det var et uventet trekk. Og selv om Krifast var en stor begivenhet og lykke, så ble mye offentlig virksomhet og næringsgrener flyttet ut eller samordnet med nabobyen.

Noe ble vunnet, og andre ting gikk tapt. Samferdselsutvikling fører også til regional sentralisering.

Stokke var glad i hornmusikk. Han spilte trombone i mange år. Fest og oppmarsj likte han. Enten det var med de nordiske samarbeidsbyene, eller det var by-jubileum, kongebesøk og statsbesøk fra Danmark. Nasjonaldagen var viktig.

Stokke var ordfører under nyttårsorkanens forferdelige ødeleggelser. Byen og omlandet var uten strømforsyning i de kritiske januardagene i 1992. Mens staten sviktet i nødens stund, klarte ordføreren å prioritere den lokale krisehåndtering. Hele apparatet stilte opp for innbyggerne. Frivilligheten og oppfinnsomhet varmet i den vanskelige tiden da en måtte improvisere.

Innsatsen i en mørk og forblåst januar ga resultater for en folkelig gjennomføring av jubileumsåret. Ordføreren selv bidro til at samholdet var på topp. 1990-årene ga et løft for et konstruktivt interkommunalt samarbeid på Nordmøre. Etableringen av Nordmøre Energiverk er ett eksempel på dette.

Stokke vant valget i 1991, men trakk seg tilbake i 1995. Han kom sterkere tilbake fra 1999 som opposisjonsleder og aktiv som olje-politiker med viktige lokaliseringssaker for utbygging og ilandføring.

Jeg ønsker å fremheve hans brede kunnskaper og evne til ærlig å ta debatten fullt ut. Han var en mentor for mange unge i partiet. Hans far, Ole Stokke, var ordfører i Kristiansund fra 1977 til 1979. Harald Stokke var også en varm familiemann som sto på for alle. Han brukte sine krefter på å bygge Kristiansund – og var en bauta i sin tid.

Kjell Neergaard

ordfører